Спортивна наука та здоров'я людини


 

«СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

«SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH»

СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИелектронний науковий  журнал для висвітлення досягнень з різних напрямків у спорті, фізичному вихованні, спортивній медицині, фізичній терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях, в рішенні різних питань, що стосуються здоров'я людей та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості

Назва журналу: «Спортивна наука та здоров’я людини», «Sport Science and Human Health»

ISSN: 2664-2069 

Головний редактор:  О. М. Лисенко, д-р біол. наук, професор

Засновник і видавець: Київський університет імені Бориса Грінченка

Мови видання: українська, англійська, російська

Мови статей: українська, англійська, російська

Рік заснування: 2019 р.

Журнал дисципліни: 017 – Фізичне виховання і спорт;  227 – Фізична терапія та ерготерапія

Періодичність видання: 2-3 рази на рік

Країна: Україна 

Посилання на сайт: http://sporthealth.kubg.edu.ua

 

Журнал включений до наукометричних баз даних і бібліотек : IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України

Англомовна версія журналу SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH індексується у базах: IndexCopernicus, WorldCat – OCLC; CrossRef; ResearchGate; Google Scholar

 

Контактна інформація організації:

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

04212, Україна, м.Київ,

вул. М.Тимошенка,13-б

Сайт: http://fzfvs.kubg.edu.ua/

E-mail: fzfvs@kubg.edu.ua

            journal.sshh@gmail.com

Тел.: (044) 485-21-37

 

----------------------------------------------

The articles in this Journal are published open access (OA) 

The editors of the Journal took measures to ensure high ethical and professional standards in accordance with the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing

Journal Content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 In

----------------------------------------------