Спортивна наука та здоров'я людини http://sporthealth.kubg.edu.ua/ <p>У науковому електронному періодичному виданні «<em>Спортивна наука та здоров’я людини</em>» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.</p> <p>Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.</p> <p>Періодичніть видання - 2 рази на рік (березень, вересень).</p> uk-UA o.yarmoliuk@kubg.edu.ua (Олена Ярмолюк) journal.sshh@gmail.com (Микола Латишев) Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 БАГАТОФАКТОРНІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІТНЕСУ І РЕКРЕАЦІЇ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261077 <p><em>Актуальність. </em><strong>У статті розглянуто структуру компонентів інтересів особистості, як</strong> психофізіологічну складову фітнесу і рекреації,<strong> підґрунтям яких є здоровий спосіб життя. Р</strong>озуміння найбільш дієвих факторів, що сприяють залученню людей до занять руховою активністю, фітнесу і рекреації є умовою оптимальних зрушень у здоров’ї людей, особливо на тлі пандемії.</p> <p><strong>У літературних джерелах розглядаються численні дослідження з вивчення окремих </strong>компонентів, що входять до структури особистості, спрямованість інтересів і прагнень особистості, цільові і мотиваційні програми, рівень вподобань і відношення до власного здоровʼя. але найбільш важливим з них – потребі заняттям фізичними вправами та оптимальному об’єму рухової активності, на погляд автора, не надається першочергового значення.</p> <p><strong><em>Метою</em></strong><strong> роботи є </strong>дослідження найбільш значимих компонентів особистості, що сприяють залученню людини до фітнесу і рекреації.</p> <p><em>Результати.</em> Серед компонентів інтересів особистості розглянуто раціональне планування життєвої кар’єри та досягнення високої якості життя, особисту гігієну, соціальну активність, високий рівня психоемоційної регуляції у боротьбі зі стресами та шкідливими звичками, дотримання здорового способу життя, включаючи заняття фізичними вправами та оптимальний об’єм рухової активності. Останні два чинника – потреба занять фізичними вправами та дотримання оптимального об’єму рухової активності, автор розглядає як недооцінені фактори рекреації, на відміну від фахівців, що на перше місце ставлять активний відпочинок та дозвілля, які не потребують регулярних занять фізичними вправами і часто в силу ментальності нашої нації підміняються хаотичними виїздами на природу з шашликами та алкоголем.</p> <p><em>Висновок. </em>Особливий акцент наголошується на вимозі підсилення фізичних вправ та рухової активності рекреаційними засобами, що складають найбільш дієві умови ефективності їх виконання.</p> Юрій Вихляєв Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261077 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261086 <p><em>Вступ</em>. Функціональна підготовка спортсменів високого класу спрямована на формування цілісної структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів з урахуванням виду спорту, виду змагання, спеціалізації. Багаторічна функціональна підготовка складається з етапів, де реалізація кожного етапу є умовою досягнення кінцевого результату високого рівня функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів.Функціональна підготовка спортсменів високого класу є завершальним інтегрованим компонентом багаторічної функціональної підготовки.</p> <p><em>Мета –</em> обґрунтувати нормативні параметри функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів високої кваліфікації у веслуванні академічному.</p> <p><em>Матеріал і методи.</em> Споживання кисню (VO<sub>2</sub>), рівень викиду CO<sub>2</sub> (VCO<sub>2</sub>), хвилинна вентиляція (V<sub>E</sub>) визначалися для шкірного циклу дихання за допомогою газоаналізатора Oxycon (Jaeger). Концентрацію лактату у крові визначали на автоматичному біохімічному аналізаторі Biosen+.</p> <p><em>Результати.</em> В результаті обґрунтовано нормативні параметри функціонального забезпечення спеціальної працездатності веслярів. Кількісні характеристики розроблені для диференційованої оцінки швидкої кінетики, стійкого стану, компенсації втоми, а також оцінки зазначених характеристик у процесі моделювання подолання дистанції 2000 м.</p> <p>Показники диференційованої оцінки чоловіка/жінки відповідно. Оцінка швидкої кінетики реакції: Lamax, mmol-l-<sup>1</sup>-9,6-11,8 / 8,5-10,0; EqPaCO<sub>2</sub> у. о.- 3,5-4,0 / 2,4-3,1; EqCO<sub>2</sub> у. о. - 30,0-34,2 / 27,9-29,9. Стійкий стан функцій: VO<sub>2</sub>max, ml · min-<sup>1</sup> · kg-<sup>1</sup> - 68,5-72,9 / 62,1-66,5; EqCO<sub>2</sub>, у. о. - 32,2-36,6, EqO<sub>2</sub>, у. о. - 32,5-34,1 / 30,0-33,6; LaVO<sub>2</sub>max, mmol·l-<sup>1</sup> - 13,9-15,9 / 11,8-13,7.</p> <p>Компенсація втоми: EqСО<sub>2</sub> стійкого стану / EqСО<sub>2</sub> періоду компенсації втоми, % -7,8-9,9% / 5,5-6,7%; EqО<sub>2</sub> стійкого стану / EqО<sub>2</sub> періоду компенсації втоми, % - 3,6-5,7% / 3,1-4,9%; VO<sub>2</sub>max середнє значення за 30 з періоду компенсації втоми, ± 2,0 ml•min–<sup>1</sup>•kg–<sup>1</sup> 68,0–74,1/59,5–65,7; La, mmol•l-<sup>1</sup> - 18,0-21,2/15,6-17,9. Показники, зареєстровані в процесі симуляції дистанції 2000 м достовірно не відрізнялися.</p> <p><em>Висновки.</em> Основний принцип реалізації цілісної структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності веслярів на дистанції 2000 м заснований на взаємозв'язку та взаємовпливі швидкої кінетики – здатності до швидкого розгортання реакцій кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи; стійкого стану – здатності до досягнення та підтримання досягнутого високого рівня потужності аеробного енергозабезпечення, ємності анаеробного енергозабезпечення, стабільної підтримки реакції кардіореспіраторної системи; компенсації втоми – збільшення напруги функцій підтримки працездатності під час розвитку втоми. Наведені у роботі принципи організації функціональної підготовки, характеристики реакції кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи входять до розряду вимог функціональної підготовленості спортсменів у циклічних видах спорту.</p> Пенчен Го, Сянлінь Кун, Наталія Довгодько, Андрій Дяченко, Ріхао Го Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261086 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ ОЦІНКИ НА ЗАГАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ СПОРТСМЕНІВ НА ВСЕСВІТНІХ ЗМАГАННЯХ СЕРЕД ВІКОВИХ ГРУП ЗІ СТРИБКІВ НА БАТУТІ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261087 <p><em>Вступ.</em> Стрибки на батуті – це складнокоординаційний вид спорту, який входить до програми Ігор Олімпіад. З метою популяризації виду спорту серед молоді, починаючи з 1998 р., проводяться чемпіонати світу зі стрибків на батуті серед різних вікових груп. Розвиток даного виду спорту тісно пов’язаний із постійним вдосконаленням обладнання – батуту, а також системи суддівства та проведення змагань. Переважна більшість змін міжнародних правил змагань покликана об’єктивізувати суддівство та підвищити видовищність виду спорту. Проте дослідження свідчать, що організація та проведення змагань для юних спортсменів суттєво відрізняється від змагань серед дорослих, що й обумовило актуальність проведеного дослідження.</p> <p><em>Мета</em> – визначення впливу різних компонентів оцінки на загальний результат виступів спортсменів 13-16 років на всесвітніх змаганнях серед вікових груп зі стрибків на батуті.</p> <p><em>Матеріал і методи дослідження</em><em>:</em> теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з даної проблематики, ретроспективний аналіз міжнародних правил змагань зі стрибків на батуті, синтез та узагальнення, методи математичної статистики.</p> <p><em>Результати.</em> Ретроспективний аналіз регулюючих документів проведення змагань серед юних спортсменів свідчить, що всесвітні змагання серед вікових груп зі стрибків на батуті з 1998 р. до 2019&nbsp;р. проводилися серед чотирьох основних вікових груп. В період з 1998 р. по 2013&nbsp;р. спортсмени виконували лише одну змагальну вправу. Аналіз протоколів всесвітніх змагань серед вікових груп 2005-2010&nbsp;рр. показав, що серед батутистів 13-16 років одним із компонентів оцінки, який мав найвагоміший вплив на загальний результат спортсменів була оцінка техніки, друге місце посідала оцінка складності виконаних елементів.</p> <p>Проте в 2011 р. відбулися зміни міжнародних правил змагань зі стрибків на батуті та додавання третього компоненту оцінювання змагальних виступів – «оцінки часу». Дослідження виступів спортсменів на всесвітніх змаганнях серед вікових груп 2011 р. (м. Бірмінгем, Великобританія) показали, що вагомість</p> <p>оцінки техніки значно знизилась, другим за значущістю компонентом змагальних вправ стала оцінка часу, а оцінка складності виконаних вправ стала посідати лише третє місце. Починаючи з 2013&nbsp;р. спортсмени усіх вікових груп почали виконувати по дві змагальні вправи, як і дорослі спортсмени. Однак, наступне нововведення, що мало значний вплив на систему оцінювання змагальних вправ в стрибках на батуті, – це поява «оцінки горизонтального переміщення по сітці» у 2017&nbsp;р. Аналіз протоколів всесвітніх змагань серед вікових груп 2017 та 2019&nbsp;рр. свідчить, що серед батутистів 13-16 років найвагомішими компонентами оцінювання, які впливали на кінцевий результат спортсменів, стали оцінка техніки й оцінка часу.</p> <p><em>Висновки.</em> Зміни міжнародних правил змагань зі стрибків на батуті в період з 2011 по 2019 рр. мали безпосередній вплив на організацію та проведення всесвітніх змагань серед вікових груп. Із зміною кількості виконуваних вправ, появою нових компонентів оцінювання, а саме «оцінки часу» та «оцінки горизонтального переміщення по сітці» в стрибках на батуті, з’явилися об’єктивні показники змагальної діяльності, які станом на 2019&nbsp;р. привносять до&nbsp; кінцевого результату спортсменів близько 35% від загальної суми балів. Таким чином, можна зробити висновок, що нові компоненти оцінювання змагальної діяльності в стрибках на батуті відіграють вирішальну роль в кінцевому результаті спортсменів.&nbsp;</p> Софія Коханська, Георгій Лопатенко Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261087 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 ВПЛИВ МІГРАЦІЇ НА ДОСЯГНЕННЯ БОРЦІВ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261089 <p><em>Актуальність. </em>Сучасному соціуму властиві перманентні великомасштабні перетворення, що тягнуть за собою трансформацію соціальних інститутів. На хід процесу інтернаціоналізації професійного спорту істотно впливає економічний чинник. Ставши важливим елементом міжнародних відносин, спортивна&nbsp; міграція допомагає реалізувати гуманітарний та культурний діалог між країнами та народами.</p> <p><em>Мета дослідження: </em>визначити основні тенденції міграційних процесів у олімпійських видах боротьби та їх вплив на досягнення спортсменів.</p> <p><em>Матеріал і методи дослідження.</em> Було проаналізовано кар’єри учасників чемпіонатів світу 2018 та 2019 років зі спортивної боротьбі (загалом 28 кар’єр борців-мігрантів). З метою визначення основних шляхів розвитку спортсменів проведено аналіз віку та результатів досягнень до і після міграції.</p> <p><em>Результати.</em> Сім спортсменів (25,0 %) змінили громадянство до 22 років, ще шість атлетів (17,9 %) змінили громадянство у віці 22-23 роки, знаходячись ще у віковій групі U23. Найбільша кількість спортсменів змінюють громадянство після 26 років: у віці 27-29 років змінили громадянство 10 борців (35,7 %) та два борця (7,1 %) змінили у віці 30 та старше. До міграції спортсмени в середньому приймали участь в 7,4 рази та 2,1 рази менш, ніж після міграції відповідно борців вільного та греко-римського стилю. <em>Висновки.</em> На основі проведеного аналізу доцільно виділити дві основні групи борців, які&nbsp; змінили громадянство для продовження спортивної кар’єри: - борці молодші 23 років та&nbsp; борці старші 26 років. Аналіз досягнень показав, що в середньому кількість виступів на міжнародній арені та середня кількість зайнятих призових місць після міграції зростає у декілька разів.</p> Микола Латишев, Наталя Бойченко, Віктор Шандригось, Юрій Тропін, Володимир Старіков, Олександр Григорович Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261089 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261094 <p><em>Актуальність.</em> Сьогодні існує виражене протиріччя між науково-методичними даними та сучасними підходами щодо реалізації підготовки юних футболістів, що актуалізує потребу проведення досліджень для пошуку сучасних раціональних підходів до побудови різних її сторін, зокрема тактичної.</p> <p><em>Мета</em> – виявити акценти у тактичній підготовці футболістів на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення.</p> <p><em>Матеріал і методи.</em> Проведено опитування (анкетування) тренерів з футболу, які працюють в державних та приватних футбольних школах Львова. До опитування було залучено 50 тренерів, котрі мають різний вік, стаж тренерської роботи, кваліфікацію та працюють з різними віковими групами футболістів. <em>Методи:</em> аналіз та синтез, метод опитування (анкетування).</p> <p><em>Результати.</em> Виявлено розбіжності у думках респондентів щодо важливості тактичної підготовки на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення у футболі. Водночас більшість схильні вважати її важливою складовою тренувального процесу уже починаючи з етапу попередньої базової підготовки. З’ясовано що у тактичній підготовці юних футболістів пріоритетним є застосування різноманітних інтерактивних завдань, засобів, методів та форм. Важливим також є різносторонній контроль рівня тактичної підготовленості вже на етапі попередньої базової підготовки, що проводиться у відносно спрощених умовах.</p> <p><em>Висновки.</em> Щоб ефективно впливати на тактичну підготовленість футболіста починаючи з ранніх років та не допустити форсування підготовки, було визначено відповідні акценти у реалізації даного процесу: оптимальний вік для початку цілеспрямованої роботи над тактичною підготовленістю футболістів (11-12 років); необхідність проведення контролю рівня тактичної підготовленості та віку у якому слід розпочинати його реалізацію на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення; компоненти тактичної підготовленості, які потрібно акцентовано розвивати на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення юних футболістів (тактичні знання, мислення, уміння, навички); ефективні форми проведення занять із тактичної підготовки та контролю рівня тактичної підготовленості на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення; перелік ефективних методів та засобів тактичної підготовки юних футболістів; необхідність застосування інтерактивних завдань у роботі з юними футболістами під час реалізації тактичної підготовки тощо.</p> Роман Наконечний, Христина Хіменес, Сергій Котов Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261094 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261151 <p><em>Актуальність. </em>В останні десятиліття спостерігається сплеск досліджень про духовність та здоров'я людини. Вивчення духовності та її зв’язку зі здоров’ям можливе шляхом оцінки рівня внутрішнього розвитку (зрілості) людини як особистості.</p> <p><em>Мета</em> – визначити рівень особистісної зрілості хворих і здорових людей&nbsp; та встановити його зв’язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи.</p> <p><em>Матеріал</em> <em>і методи</em>. 560 осіб, чоловіки ⸻ 301 (53.75%), жінки ⸻ 269 (46.25%). Середній вік обстежених ⸻ 35.00±17.75 (95% довірливий інтервал: 33.52–36.47) років. Пацієнтів, які страждали хронічними захворюваннями, було 337 (60.18%), здорових осіб (студентів університету) ⸻ 223 (39.82%) особи. Вимірювали зріст, масу тіла, частоту серцевих скорочень, частоту дихання, артеріальний тиск, життєву ємність легень, м’язову силу кисті. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи оцінювали за інтегральними показниками: адаптаційний потенціал системи кровообігу за А.П. Берсеневою, рівень фізичного стану за О.А. Пироговою, життєвий індекс, індекс Скібінські, індекс Кердо, індекс сили кисті. Для встановлення рівнів особистісної зрілості проведено опитування за Хосе Стивенсом (Jose&nbsp;<em>Stevens)</em>. Застосовуючи запропоновані автором рівні зрілості («немовля», «малюк», «підліток», «юнак» і «дорослий»), були сформовані низький, середньонизький, середньовисокий, високий, недиференційований та комбіновані рівні особистісної зрілості, які вважалися ступенями духовного розвитку людини.</p> <p><em>Результати</em>. У 53.39% (299/560) обстежених осіб виявлені високі, а у 35.54% (199/560) ⸻ низькі, включаючи недиференційований, рівні особистісної зрілості. Встановлено переважання високого рівня особистісної зрілості за умови</p> <p>задовільного адаптаційного потенціалу системи кровообігу за А.П. Берсеневою, високого рівня фізичного стану за О.А. Пироговою, повної відповідності функції дихання щодо маси тіла за життєвим індексом, більш високого рівня спряженості роботи органів дихання та кровообігу за індексом Скібінські, великої відносної сили кисті та нормального стану вегетативного тонусу за індексом Кердо.</p> <p><em>Висновки</em>. Між особистісною / духовною зрілістю людини і&nbsp; функціональним станом кардіо-респіраторної системи існує істотний зв’язок. Особам з високими рівнями особистісної / духовної зрілості притаманний кращий функціональний стан кардіо-респіраторної системи, ніж особам з її низьким і недиференційованим рівнями.</p> <p><strong>Ключові слова</strong>: особистість, зрілість, духовність, здоров’я, кардіо-респіраторна система, функціональний стан.</p> Валентин Савченко, Галина Харченко, Ольга Буряк, Ірина Омері, Євгенія Неведомська, Олеся Тимчик, Світлана Яценко, Юлія Погребняк Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261151 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ТАНЦІВНИКІВ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261152 <p><em>Актуальність.</em> Актуальність досліджень обумовлена ​​пошуком нових можливостей вдосконалення функціональних можливостей спортсменів-танцюристів на основі вивчення специфічних характеристик кардіореспіраторної системи та енергозабезпечення роботи. Одним із шляхів вирішення проблеми є вдосконалення стійкості функціонального забезпечення спеціальної працездатності як провідного фактора демонстрації майстерності спортсменів-танцюристів у стандартній програмі. В основі реалізації зазначеного напряму досліджень лежить формування нормативної бази стійкості, її кількісні та якісні характеристики, що формують спеціалізовану спрямованість спеціальної фізичної підготовки.</p> <p><em>Мета</em> – виявити специфічні характеристики стійкості функціонального забезпечення спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях.</p> <p><em>Матеріал і методи дослідження:</em> газоаналіз, біохімічні методи дослідження, моніторинг змагальної діяльності.</p> <p><em>Результати. </em>Характеристики стійкості функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів-танцюристів: у <em>партнерів</em> VO<sub>2</sub> max, V<sub>E</sub>, La в півфіналі і фіналі стандартної програми відповідно: 53,2±0,5 мл·хв<sup>-1</sup>·кг<sup>-1</sup> і 54,0±0,4 мл·хв<sup>-1</sup>·кг<sup>-1</sup>; 116,3±1,6 л·хв<sup>-1</sup> і 123,5±1,5 л·хв<sup>-1</sup>; 8,0±0,4 ммоль·л<sup>-1</sup> і 13,0±0,3 ммоль·л<sup>-1</sup>. Відмінності питомих показників EqO<sub>2</sub> процесі виконання квікстепу і віденського вальсу склали відповідно 3,0% в півфіналі і 4,2% в фіналі; EqCO<sub>2 – </sub>4,4% в півфіналі і 5.2% в фіналі; VO<sub>2</sub> <sub>квікстеп</sub> /VO<sub>2</sub> <sub>в/вальс </sub>– 0,3% і 0,2%. У <em>партнерок</em> VO<sub>2</sub> max, V<sub>E</sub>, La в півфіналі і фіналі стандартної програми відповідно: 48,8±0,4 мл·хв<sup>-1</sup>·кг<sup>-1 </sup>і 49,1±0,4 мл·хв<sup>-1</sup>·кг<sup>-1</sup>; 88,7±1,6 л·хв<sup>-1 </sup>і 111,0±1,6 л·хв<sup>-1</sup>; 6,7±0,3 ммоль·л<sup>-1</sup> і 9,7±0,4 ммоль·л<sup>-1</sup>. Відмінності питомих показників EqO<sub>2</sub> процесі виконання квікстепу і віденського вальсу склали відповідно 1,8% в півфіналі і 3,3% в фіналі; EqCO<sub>2 </sub>– 3,1% в півфіналі і 4,0% в фіналі; VO<sub>2</sub> <sub>квікстеп</sub>/VO<sub>2</sub> <sub>в/вальс </sub>– 0,7% і 0,7%.</p> <p><em>Висновки</em>. Високий рівень потужності і стійкості аеробного і ємності анаеробного енергозабезпечення, виразність реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу&nbsp; формують умови реалізації стійкості функціонального забезпечення спеціальної працездатності,&nbsp; які пред'являються для спортсменів-танцюристів в середні і в заключній частині змагальної діяльності.</p> Ігор Соронович, Хуанг Ді, Олеся Хом´яченко, Андрій Дяченко Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261152 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В СПОРТІ: МЕТОД POWER-ЕРГОМЕТРІЇ (ІЗ БАГАТОРІЧНОГО ДОСВІДУ АВТОРА) http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261153 <p><em>Актуальність</em>. Одним із факторів високоефективної змагальної діяльності спортсменів є досягнення ними високого рівня спеціальної працездатності. Остання (працездатність) визначається за результатами проведення тестувань в умовах спортивної діяльності («польових умовах»), що передбачають використання специфічних навантажень в обраному виді спорту. Існує великий арсенал проб (тестів), що проводяться в згаданих умовах. Одним із таких тестів є запропонований нами метод power-ергометрії (субмаксимальний power-ергометричний тест PWC<sub>170</sub>) у визначенні анаеробно-аеробної працездатності силового характеру. У статті розглянуто результати багаторічних досліджень автора. Даються рекомендації щодо можливостей використання power-ергометрії в практиці спортивної медицини, спорту, «інваспорту», силового фітнесу тощо.</p> <p><em>Мета</em> – проаналізувати та узагальнити дані наукових досліджень автора статті, які стосуються застосування методу power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності спортсменів.</p> <p><em>Матеріал і методи:</em> 1) аналіз наукової та науково-методичної літератури з проблем дослідження фізичної працездатності, 2) педагогічний експеримент: функціональні дослідження (визначення фізичної працездатності за субмаксимальним тестом PWC<sub>170</sub>), 3) педагогічне спостереження за учнівською і студентською молоддю, 4) методи статистики.</p> <p><em>Результати: </em>запатентований метод power-ергометрії у визначенні PWC<sub>170</sub> не має аналогів в країнах близького й далекого зарубіжжя; подібних досліджень в Україні не проводилось; висвітлено&nbsp; інструментальний (апаратний) та безапаратні способи проведення ергометричних досліджень.</p> <p><em>Висновки: </em>представлено перспективи використання згаданого методу в практиці спорту, спортивної медицини, а також в навчальному процесі студентів факультетів здоров’я, фізичного виховання та спорту медичних і педагогічних закладів вищої освіти України.&nbsp;</p> Михайло Хорошуха Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261153 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 ПОРІВНЯННЯ ЧСС УКРАЇНСЬКИХ ТА КИТАЙСЬКИХ БАДМІНТОНІСТІВ ВІКОМ 10−12 РОКІВ У МЕЖАХ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261154 <p><em>Актуальність.</em> Якісне удосконалення системи підготовки спортсменів неможливе без з’ясування особливостей навантажень, притаманних змагальній діяльності. Об’єктивним показником різних видів навантажень в умовах змагальної діяльності є частота серцевих скорочень та її динаміка упродовж матчу.</p> <p><em>Мета</em> – порівняти показники ЧСС українських та китайських бадмінтоністів віком 10−12 років у межах змагальної діяльності.</p> <p><em>Матеріал і методи.</em> Серед методів дослідження використано теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичного характеру для з’ясування проблемного поля дослідження, педагогічні спостереження за показниками ЧСС під час змагальної діяльності українських та китайських бадмінтоністів віком 10−12 років, методи математичної статистики для опрацювання отриманих даних. За допомогою використання пристрою «Polar ОН1». визначено зони ЧСС, тривалість фаз відпочинку та роботи, мінімальні та максимальні показники, що зафіксовані під час змагальної діяльності бадмінтоністів 10−12 років. Упродовж 2019 року було проаналізовано змагальну діяльність за участю 67 українських (змагання всеукраїнського рівня) та 72 китайських (змагання на рівні провінцій) бадмінтоністів віком 10−12 років.</p> <p><em>Результати.</em> Українські бадмінтоністи віком 10−12 років проводять в першій зоні ЧСС від 1,97% до 3,65%; другій – 6,86−10,97%; третій – 23,11−24,54%; четвертій – 24,56−38,96% та п’ятій – 27,68−37,71% від загального часу матчу. Водночас їх китайські однолітки перебувають в першій зоні ЧСС від 2,68% до 3,46%; другій – 6,62−8,08%; третій – 23,41−30,74%; четвертій – 49,23−56,52% та п’ятій – 8,50−14,70% від загального часу матчу відповідно.</p> <p><em>Висновки.</em> Китайські спортсмени розпочинають матчі на вищому рівні функціонування серцево-судинної системи та виконують роботу в менших межах, порівняно з українськими спортсменами. Водночас, українські бадмінтоністи такого ж віку, розпочинають змагальну діяльність з нижчими&nbsp; показниками та у процесі гри досягають вищих значень. Ми пов’язуємо це з менш стабільним рівнем підготовленості саме українських спортсменів, які більш різко реагують на стандартизовані навантаження змагальної діяльності з бадмінтону.</p> Лювей Ю, Мар’ян Пітин, Іван Каратник Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261154 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТХЕКВОНДО В УКРАЇНІ http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261155 <p><em>Актуальність.</em> Сучасне тхеквондо є відносно молодим видом спорту, який займає особливе місце серед східних єдиноборств – входить до програми Олімпійських ігор. Попри те, що в Україні з кожним роком зростає популярність тхеквондо, для поширення цього виду спорту серед різних верств населення необхідним є дослідження його потенціалу та основних етапів розвитку.</p> <p><em>Мета </em>‒ охарактеризувати становлення та розвиток тхеквондо в Україні на підставі аналізу його сучасних версій, спортивних досягнень та перспективних напрямків.</p> <p><em>Матеріал і методи дослідження</em><em>.</em> У процесі дослідження було використано наступні методи: загальнонаукові (логічний, індукції); аналіз і синтез науково-методичної літератури та Інтернет-джерел; історичний (ретроспективний) метод.</p> <p><em>Результати.</em> Визначено, що тхеквондо, як гармонійне поєднання двох складових (духовної дисципліни й досконалої техніки), є змішаним єдиноборством та активно розвивається в Україні. Проведено аналіз та розкрито історичні особливості розвитку тхеквондо як різновиду східних єдиноборств, зокрема, розглянуто його сучасний стан і тенденції розвитку як олімпійського виду спорту. Розглянуто сучасну структуру тхеквондо, у якій переважають версії ITF, WT та GTF, розкрито їх потенціал та основні характеристики. Виявлено, що українські тхеквондисти складають гідну конкуренцію європейським та світовим спортсменам високого класу, що якнайкраще сприяє розвитку й поширенню цього виду спорту серед школярів і молоді.</p> <p><em>Висновки.</em> На сьогоднішній день у світі існує декілька версій сучасного тхеквондо, які також представлені й в Україні. Показниками, що свідчать про активний розвиток тхеквондо в Україні можливо вважати: достатньо високу популярність тхеквондо серед населення країни; значну кількість змагань всеукраїнського, європейського та міжнародного рівня, які внесені до календаря Федерації тхеквондо (ВТФ) України; успішність виступів наших спортсменів на міжнародній арені. До особливостей тенденцій розвитку тхеквондо віднесено покращення спортивного спорядження, вдосконалення правил змагань, розширення змагального та тренувального досвіду, використання технічних засобів, покращення системи контролю стану здоров’я&nbsp; та відновлення спортсменів.</p> Лілія Ясько, Володимир Сова Авторське право (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://sporthealth.kubg.edu.ua/article/view/261155 Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0300