Інформація для читачів

У науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров’я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

Видання включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, DOAJ, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ERIH PLUS, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

Основні напрями, з яких приймаються статті до друку:

 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури і спорту.
 • Олімпійський, професійний, неолімпійський та адаптивний спорт.
 • Нормативно-правове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.
 • Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної культури і спорту.
 • Педагогіка та психологія фізичного виховання і спорту.
 • Спортивна підготовка та змагальна діяльність у сучасному спорті.
 • Позатренувальні та позазмагальні фактори підготовки спортсменів.
 • Медико-біологічні аспекти спорту та фізичного виховання.
 • Нові напрямки і технології у спортивній медицині та фізичній реабілітації.
 • Здоров’я людини: оцінка, збереження, відновлення.
 • Сучасні проблеми фізичної терапії, ерготерапії.
 • Біомеханіка спорту.
 • Інформаційні технології у спорті та фізичному вихованні.
 • Сучасні рекреаційно-оздоровчі, фітнес і велнес технології.
 • Анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій.
 • Наукова інформація.