Редакційний штат

Головний редактор

Сушко Руслана Олександрівна, професор кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна)

Випускові редактори:

Латишев Микола Вікторович, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Ярмолюк Олена Володимирівна, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна).

Члени редакційної колегії:

Баришок Тетяна Віталіївна, доцент кафедри фізичної реабілітації Комунального закладу вищої освіти «Хортицкая національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту і фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Виноградов Валерій Євгенович, професор кафедри спорту і фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна);

Височіна Надія Леонідівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії наукового супроводу розробки нормативів і стандартів з фізичної підготовки і спорту Науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури і спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені І. Черняховського, доктор наук з фізичного виховання і спорту (Україна);

Воробйова Анастасія Володимирівна, доцент кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Девесіглу Себахаттін, професор кафедри спортивного менеджменту Факультету спортивних наук Університету Фірат (Туреччина);

Коваленко Станіслав Олександрович, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор біологічних наук, професор (Україна);

Кормільцев Володимир Володимирович, старший викладач кафедри фізичної терапії і ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Україна);

Лаца Зомбор, проректор з наукової роботи Університету фізичного виховання в Будапешті, доктор медицини, доктор філософії, професор (Угорщина);

Лисенко Олена Миколаївна, професор кафедри фізичної реабілітації і біокінезіологіі Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор біологічних наук, професор (Україна);

Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Навратіл Леош, завідувач кафедри медичних дисциплін і захисту населення Чеського технічного університету в Празі, доктор медицини, доктор філософії, почесний доктор, професор (Чеська Республіка);

Нестерчук Наталія Євгенівна, завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна);

Одинець Тетяна Євгенівна, доцент кафедри фізичної реабілітації Комунального закладу вищої освіти «Хортицкая національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Пітин Мар'ян Петрович, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна);

Приходько Володимир Васильович, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, доктор педагогічних наук, професор (Україна);

Савченко Валентин Михайлович, завідувач кафедри фізичної реабілітації і біокінезіологіі Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор медичних наук, професор (Україна);

Сінжіне Вільма, професор Інституту лідерства та стратегічного менеджменту Університету Миколаса Ромеріса, доктор філософії, професор (Литовська Республіка);

Талагір Лоренту-Габріель, професор кафедри індивідуальних видів спорту і кінетотерапії Галацького університету «Дунарея-де-Джос» (Румунія);

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, доцент кафедри фізичної терапії і ерготерапії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна);

Хорошуха Михайло Федорович, професор кафедри фізичної реабілітації і біокінезілогіі Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (Україна);

Шинкарук Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна).