Архіви

 • № 1(11) (2024)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2024.1

   

  Спортивна наука та здоров'я людини:

  наукове електронне періодичне видання. – К., 2024. – № 1(11). – 214 с.

   

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор:

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

       


  Члени редакційної колегії:

   

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

   

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського столичного університету

  імені Бориса Грінченка (протокол № 2 від 21 березня 2024 року).

  Адреса редакції: вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.
  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

 • № 2(10) (2023)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2023.2

   

  Спортивна наука та здоров'я людини:

  наукове електронне періодичне видання. – К., 2023. – № 2(10). – 181 с.

   

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор: 

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);           Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

       


  Члени редакційної колегії:

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка

  (протокол № 7 від 31 серпня 2023 року).

  Адреса редакції: вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

 • № 1(9) (2023)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2023.1

  Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – К., 2023. – № 1(9). – 201 с.

   

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор: 

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);         Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Члени редакційної колегії:

  Антала Б., професор (Словацька республіка); Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина);          Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Ляхова І.М., д.пед.н., професор (Україна); Навратіл Л., д.мед.н.,  професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., д.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Чинґієне В., професор (Литовська Республіка); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна); Ясько Л.В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна).

   

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка

  (протокол № 2 від 30 березня 2023 року).

  Адреса редакції: вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

 • № 2(8) (2022)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2022.2

   

  Спортивна наука та здоров'я людини: 

  наукове електронне періодичне видання. – К., 2022. – № 2(8). – 150 с.

   

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичної культури та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор:  

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Випускові редактори: 

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);         Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Члени редакційної колегії:

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка

  (протокол № 9 від 21 вересня 2022 року).

  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна. 

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

 • № 1(7) (2022)

  УДК 796.03+615.8
  ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini
  DOI: 10.28925/2664-2069.2022.1

  Спортивна наука та здоров'я людини:
  наукове електронне періодичне видання. – К., 2022. – № 1(7). – 152 с.

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.
  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичної культури та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.
  Головний редактор:
  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).
  Випускові редактори:
  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).
  Члени редакційної колегії:

  Антала Б., професор (Словацька республіка); Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., ст.досл. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Іващенко С.М., д.мед.н., професор (Україна); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н.,  професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Чинґієне В., професор (Литовська Республіка); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна); Ясько Л.В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.
  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef,  Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.
  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.
  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.
  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
  (протокол № 2 від 4 квітня 2022 року).
  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.
  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com.
  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

 • № 2(6) (2021)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2021.2

  Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – К., 2021. – № 2(6). – 195 с.

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичної культури та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор:

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);           Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Члени редакційної колегії:

  Антала Б., професор (Словацька республіка); Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., ст.досл. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Іващенко С.М., д.мед.н., професор (Україна); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Чинґієне В., професор (Литовська Республіка); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна); Ясько Л.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat–OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Літературне редагування – Косар М.М.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка

  (протокол № 9 від 28 жовтня 2021 року).

  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.

  Телефон: +38 (063) 289-9-289. E-mail: journal.sshh@gmail.com.

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua.

 • № 1(5) (2021)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2021.1

  Спортивна наука та здоров'я людини: Наукове електронне періодичне видання. – К., 2021. – № 1(5). – 191 с.

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор: 

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., доцент (Україна)

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);  Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна)

  Члени редакційної колегії:

  Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., с.н.с. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н.,  професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Сінжине В., професор (Литовська Республіка); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна); Ясько Л.В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна).

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat – OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 25 березня 2021 року).

  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212,  Україна.

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua/

          © Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2021

 • № 2(4) (2020)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2020.2

  Спортивна наука та здоров'я людини: Наукове електронне періодичне видання. – К., 2020. – № 2(4). – 153 с.

  В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор: 

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., доцент (Україна)

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна)

  Члени редакційної колегії:

  Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., с.н.с. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н.,  професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Сінжине В., професор (Литовська Республіка); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек:  IndexCopernicusCrossRefBASEGoogle ScholarWorldCat – OCLC, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 9 від 29 жовтня 2020 року).

  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна,

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com

  Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua

          © Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2020

 • № 1(3) (2020)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: 10.28925/2664-2069.2020.1

   Спортивна наука та здоров’я людини: Наукове електронне періодичне видання. — К., 2020. — № 1(3). — 145 с.

  У науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров’я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

  Головний редактор: 

  Сушко Р.О., д.фіз.вих., доцент (Україна)

  Випускові редактори:

  Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);  Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна)

  Члени редакційної колегії:

  Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., с.н.с. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., д.філос., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Сінжине В., професор (Литовська Республіка); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 «Фізичне виховання та спорт».

  Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicusCrossRefBASEGoogle ScholarWorldCat – OCLC, ResearchGate, ResearchGate, «Бібліометрика української науки», «Наукова періодика України».

  Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 7 від 27 серпня 2020 року).

  Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна,

  Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com

  Електронна версія видання розміщена на сайті: sporthealth.kubg.edu.ua

          © Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2020

 • № 1 (2019)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2019.2

  Спортивна наука та здоров'я людини: Наук.журнал. – К., 2019 – № 2 – 81 с.

  Науковий журнал для висвітлення досягнень з різних напрямків у спорті, фізичному вихованні, спортивній медицині, фізичній терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях, в рішенні різних питань, що стосуються здоров'я людей та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості.

  Редакційна колегія:

   Лисенко О. М., д.б.н., професор (головний редактор); Спесивих О. О., к.фіз.вих., доцент (заст. головного редактора); Латишев М. В., к.фіз.вих., доцент (відповідальний секретар); Балаж М.С., к.фіз.вих., доцент (Україна); Баришок Т. В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна);  Білянський О.Ю., к.фіз.вих., доцент (Україна); Воробйова А. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височина Н. Л., д.фіз.вих. (Україна); Геці Г. д.філос., професор (Угорщина); Коллер А., д.б.н., професор (Угорщина); Кормільцев В. В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., д.філос., професор (Угорщина); Ленарт А., д.філос., професор (Угорщина); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., д.філос., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т. Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Приходько В. В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В. М., д.мед.н., професор (Україна); Сушко Р. О., д.фіз.вих., доцент (Україна); Тимрук-Скоропад К. А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Тіідус П., д.філос., професор (Канада); Хорошуха М. Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О. А., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Статті, подані до редакції журналу, рецензуються членами редакційної колегії.

  Науковий журнал "Спортивна наука та здоров'я людини" включений до наукометричних баз даних і бібліотек : CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Англомовна версія журналу «Sport science and human health»  індексується у базах: IndexCopernicus, WorldCat – OCLC; CrossRef; ResearchGate; Google Scholar.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 6 від 13 червня 2019 р.).

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019

 • № 2 (2019)

  УДК 796.03+615.8

  ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

  DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2019.1

  Спортивна наука та здоров'я людини : Наук. журнал. – К., 2019 – № 1 – 133 с.

  Науковий журнал для висвітлення досягнень з різних напрямків у спорті, фізичному вихованні, спортивній медицині, фізичній терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях, в рішенні різних питань, що стосуються здоров'я людей та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

  Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості.

  Редакційна колегія:

  Лисенко О. М., д.б.н., професор (головний редактор); Спесивих О. О., к.фіз.вих., доцент (заст. головного редактора); Латишев М. В., к.фіз.вих., доцент (відповідальний секретар); Балаж М.С., к.фіз.вих., доцент (Україна); Баришок Т. В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна);  Білянський О.Ю., к.фіз.вих., доцент (Україна); Воробйова А. В.,  к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височина Н. Л., д.фіз.вих. (Україна); Геці Г. д.філос., професор (Угорщина); Коллер А., д.б.н., професор (Угорщина); Кормільцев В. В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., д.філос., професор (Угорщина); Ленарт А., д.філос., професор (Угорщина); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., д.філос., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н. Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т. Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Приходько В. В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В. М., д.мед.н., професор (Україна); Сушко Р. О., д.фіз.вих., доцент (Україна); Тимрук-Скоропад К. А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Тіідус П., д.філос., професор (Канада); Хорошуха М. Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О. А., д.фіз.вих., професор (Україна).

  Статті, подані до редакції журналу, рецензуються членами редакційної колегії.

  Науковий журнал "Спортивна наука та здоров'я людини" включений до наукометричних баз даних і бібліотек : CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

  Англомовна версія журналу «Sport science and human health»  індексується у базах: IndexCopernicus, WorldCat – OCLC; CrossRef; ResearchGate; Google Scholar.

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол№ 3 від 28 березня 2019 р.)

  За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

  © Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019