Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ВИМОГ:

   

  • текст статті обсягом від 10 сторінок формату А4 (без анотацій та списку використаних джерел);
  • шрифт –Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; без переносів; абзац – 1,25; вирівнювання за шириною; поля: верх, низ, праве, ліве – 2;
  • ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом. Просимо оформлювати рисунки у двомірній графіці.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

 Під час подання рукопису до журналу автори погоджуються з політикою журналу та повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

Стаття повинна відповідати наступним вимогам:

 1. До друку приймаються статті, які відповідають профілю журналу та є оригінальними та відповідно інструкції для авторів.
 2. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів, повністю або частково (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 3. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, назва файлу – прізвище першого автора англійською мовою (*.doc).

 Статті приймаються двома мовами: українська, англійська.

Статті студентів та аспірантів приймаються за умови згоди наукового керівника.

Журнал забезпечує англомовний переклад всіх статей.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.
 2. Назва статті, прізвища, ім’я авторів назва установи чи організації, місто, країна подається трьома мовами: українська, англійська, російська.
 3. Анотація. Побудова анотації: характеристика основної теми, проблеми, цілі, узагальнені результати.
 4. Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються українською, англійською, російською мовами.
 5. Вступ описує, що автор сподівається досягти та чітко окреслює досліджувану проблему. Наприкінці вступу вказується мета дослідження.
 6. Матеріали та методи дослідження мають бути  стислими, але достатніми для того, щоб повторити дослідження іншими фахівцями. Цей розділ має містити три підрозділи: контингент, організація дослідження та статистичний аналіз даних.
 7. Результати дослідження та обговорення мають бути обґрунтованими. Необхідно підкреслити тільки найважливіші спостереження та вказувати тенденції.  Дискусія має включати інтерпретацію результатів дослідження, а також результати, які розглянуті в контексті підсумків в інших дослідженнях, що описані в літературі.
 8. Висновки не повинні повторювати результати. Необхідно відобразити, що випливає з результатів. Також вони мають бути пов'язані з метою дослідження.
 9. Література оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Список використаних джерел – мінімум 15 посилань на видання, з яких:  не менше 50 %, що  вийшли за останні 5 років та не менше 50 % англомовних видань.
 10. References оформлено згідно з Vancouver style.
 11. Конфлікт інтересів. Якщо автори мають будь-які конфлікти інтересів для оголошення, вони повинні буди окресленні тут.
 12. Авторська довідка (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ; учений ступінь; вчене звання; місце роботи: офіційна повна назва, місто, країна; ORCID; Е-mail; Контактний телефон).

 

Положення про конфіденційність

Дані авторської довідки, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання/

Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

У статті будуть зазначена тільки електронна пошта автора(ів)