Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ ВИМОГ:

   

  • текст статті обсягом від 10 сторінок формату А4 (без анотацій та списку використаних джерел);
  • шрифт –Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; без переносів; абзац – 1,25; вирівнювання за шириною; поля: верх, низ, праве, ліве – 2;
  • ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом. Просимо оформлювати рисунки у двомірній графіці.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

 Під час подання рукопису до журналу автори погоджуються з політикою журналу та повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Стаття повинна відповідати наступним вимогам:

 1. До друку приймаються статті, які відповідають профілю журналу та є оригінальними та відповідно інструкції для авторів.
 2. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів, повністю або частково (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 3. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, назва файлу – прізвище першого автора англійською мовою (*.doc).

 Статті приймаються двома мовами: українська, англійська.

Статті студентів та аспірантів приймаються за умови згоди наукового керівника.

Журнал забезпечує англомовний переклад всіх статей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. Індекс УДК розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у ПРАВОМУ верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

2. Назва статті – розташовується по центру сторінки, друкується прописними літерами.

3. Ім’я та прізвище автора(ів) розташовується по центру сторінки, друкується малими літерами, курсив.

4. Внесок автора. Біля кожного ПІБ автора зазначити в дужках його внесок: A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз і інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті. При необхідності позначити через цифру місце роботи автора. Наприклад: Ярмолюк О.В.1(A,C,D,F)

5. Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто, країна) –  розташовується по центру сторінки, друкується малими літерами, курсив.

6. Анотація (Abstract) – подається двома мовами (українська та англійська), тексти їх повинні мати однаковий зміст. Обсяг кожної анотації – 1800–2200 знаків з пробілами.

7. Ключові слова (Keywords) – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше десяти, подаються після відповідної анотації українською та англійською мовами.

8. Вступ – постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Описується, що автор сподівається досягти та чітко окреслює досліджувану проблему.

9. Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.

10. Мета роботи.

11. Матеріал і методи дослідження – мають бути стислими, але достатніми для того, щоб повторити дослідження іншими фахівцями. Цей розділ має містити підрозділи: контингент (кількість учасників і їх вік), методи дослідження, організація дослідження та статистичний аналіз даних. Обов’язковим є посилання на відповідність принципам біоетики.

12. Результати дослідження та їх обговорення мають бути обґрунтованими. Необхідно підкреслити тільки найважливіші спостереження та вказувати тенденції. Дискусія має включати інтерпретацію результатів дослідження, а також результати, які розглянуті в контексті підсумків в інших дослідженнях, що описані в літературі.

13. Висновки не повинні повторювати результати. Необхідно відобразити, що випливає з результатів. Також вони мають бути пов'язані з метою дослідження.

14. Перспективи подальших досліджень.

15. Рекомендації (на розгляд автора).

16. Література оформляється відповідно до згідно з Vancouver style (https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/styl_vankuver._metodychka_nufvsu.pdf).

Список використаних джерел – мінімум 15 посилань на видання, з яких: не менше 50 %, що  вийшли за останні 5 років та не менше 50 % англомовних видань. Якщо стаття має DOI, то це повинно бути показано в посиланні.

17. Referencesтой самий список джерел, поданий латиницею та оформлено згідно з Vancouver style, якщо літературне джерело має DOI, то його обов’язково включають у посилання. References для джерел російською, українською мовами: ПІБ авторів записуються транслітерацією. Назва роботи перекладається англійською мовою. Назва видання пишеться транслітерацією (якщо немає англомовної версії). У кінці джерела вказується, на якій мові він опублікований: Ukrainian. Russian.

18. Конфлікт інтересів. Якщо автори мають будь-які конфлікти інтересів для оголошення, вони повинні буди окресленні тут.

19. Інформація про автора(ів) – заповнюється згідно наданої інформації в Авторській довідці українською мовою (якщо стаття подається українською мовою), або англійською мовою за формою:

Інформація про автора (ів):

Ярмолюк Олена Володимирівна

ORCID: 0000-0002-1786-4759

Київський університет імені Бориса Грінченка, м Київ, Україна

E-mail: o.yarmoliuk@kubg.edu.ua

Положення про конфіденційність

Дані авторської довідки, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання.

Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

У статті буде зазначено посада, місце роботи (навчання) та електронна пошта автора(ів).