№ 2(6) (2021)

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 796.03+615.8

ISSN 2664-2069 (Online) | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

DOI: 10.28925/2664-2069.2021.2

Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – К., 2021. – № 2(6). – 195 с.

В науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров'я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров'я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Наукове видання призначено для науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичної культури та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

Головний редактор:

Сушко Р.О., д.фіз.вих., професор (Україна).

Випускові редактори:

Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);           Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

Члени редакційної колегії:

Антала Б., професор (Словацька республіка); Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., ст.досл. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Іващенко С.М., д.мед.н., професор (Україна); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Полева-Секеряну А.Г., к.пед.н., доцент (Молдова); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Чинґієне В., професор (Литовська Республіка); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна); Ясько Л.В., к.фіз.вих., доцент (Україна).

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та спорт.

Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров'я людини» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, BASE, Google Scholar, WorldCat–OCLC, ResearchBib, ResearchGate, Бібліометрика української науки, Наукова періодика України.

Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

Літературне редагування – Косар М.М.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка

(протокол № 9 від 28 жовтня 2021 року).

Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна.

Телефон: +38 (063) 289-9-289. E-mail: journal.sshh@gmail.com.

Електронна версія видання розміщена на сайті: http://sporthealth.kubg.edu.ua.

Опубліковано: 2021-11-14

Статті