CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HEALTH ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHER

Автор(и)

Анотація

Актуальність. Автор акцентував увагу на важливості вирішення виявлених проблем впровадження та ефективного використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій.

Мета дослідження – охарактеризувати інноваційні технології в оздоровчій діяльності вчителя.

Матеріал і методи дослідження: пошуковий по наявній методичній та науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, систематизація, абстрагування та конкретизація, аналіз документації та результатів діяльності дослідників з проблеми проведеного дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто роль інноваційних процесів в удосконаленні методичної системи фізичного виховання студентів. Охарактеризовано поняття «інноваційна діяльність» через призму індивідуального стилю діяльності педагога-новатора. Визначено спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури на формування і становлення професійної особистісної готовності майбутнього вчителя. Охарактеризовано психолого-педагогічні умови, що дозволяють побудувати освітній процес з фізичного виховання на основі врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів. Розглянуто формування у студентів готовності до інноваційної діяльності через глибоке вивчення теоретичних питань удосконалення освітнього процесу, позитивних сторін педагогічних теорій, ідей та технологій.

Висновки. Зазначено, що ключовим методом активної підготовки майбутніх вчителів до проведення інноваційної оздоровчої діяльності є метод круглого столу. Охарактеризовано комп’ютерні програми – для контролю зміцнення й збереження здоров’я учнівської молоді засобами фізичної культури та моніторингу фізичного стану дітей молодшого шкільного віку. Автором зазначено, що ефективним напрямом підвищення рівня рухової активності є створення та впровадження різноманітних популярних фітнес-гібридів оздоровчого та спортивного напрямів. Наведено приклади вдалого використання інновацій на уроках фізичної культури. Зазначено, що результати дослідження свідчать про доцільність внесення змін у процес підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті