SELF-ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF PHYSICAL PREPAREDNESS

Автор(и)

Анотація

Актуальність. Процес фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти організовується залежно від стану здоров'я, рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів. Наукові дослідження багатьох авторів свідчать, що у зв’язку із зниженням рухової активності молоді знижується рівень їх фізичного здоров’я і фізичної підготовленості. Тому актуальним є дослідження самооцінки фізичного розвитку студентів з різним рівнем фізичної підготовленості.

Мета – вивчення самооцінки фізичного розвитку студентів 1-3 курсів з різним рівнем фізичної підготовленості в процесі формування індивідуальної фізичної культури.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури й джерел мережі Інтернет; соціологічні методи; психолого-діагностичні методи; педагогічні методи; методи статистичної обробки даних.

Результати. Визначено рівень фізичної підготовленості студентів за результатами рухових тестів. Досліджено індивідуальний профіль фізичного «Я» особистості  за допомогою теста-опитувальника Є.М. Боченкової «Самоопис фізичного розвитку». Встановлено, що юнаки із високим рівнем фізичної підготовленості мають вищі бали за шкалою «глобальне фізичне Я», «фізична активність», «спортивні здібності». Дівчата із високим рівнем фізичної підготовленості мають вищі бали за шкалою «витривалість», «глобальне фізичне Я», «зовнішній вигляд». У юнаків та дівчат із низьким і середнім рівнем фізичної підготовленості спостерігаються занижені бали за шкалою «фізична активність» та «спортивні здібності». Також у юнаків із низьким і середнім рівнем фізичної підготовленості занижена «самооцінка».

Висновки. Результати рухових тестів показали, що у юнаків переважає низький рівень фізичної підготовленості, а у дівчат – середній. Загальний рівень «Самооцінки фізичного розвитку»  значно нижчий у юнаків та дівчат із середнім і низьким рівнем фізичної підготовленості порівняно зі студентами із високим рівнем підготовленості

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-14

Номер

Розділ

Статті