№ 1(3) (2020)

					##issue.viewIssueIdentification##

УДК 796.03+615.8

ISSN 2664-2069 (Online)  | Sportivna nauka ta zdorov’â lûdini

DOI: 10.28925/2664-2069.2020.1

 Спортивна наука та здоров’я людини: Наукове електронне періодичне видання. — К., 2020. — № 1(3). — 145 с.

У науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров’я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Наукове видання розраховане на науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії.

Головний редактор: 

Сушко Р.О., д.фіз.вих., доцент (Україна)

Випускові редактори:

Латишев М.В., к.фіз.вих., доцент (Україна);  Ярмолюк О.В., к.фіз.вих., доцент (Україна)

Члени редакційної колегії:

Баришок Т.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Білецька В.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Виноградов В.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Височіна Н.Л., д.фіз.вих., с.н.с. (Україна); Воробйова А.В., к.фіз.вих., доцент (Україна); Девесіглу С., професор (Туреччина); Коваленко С.О., д.б.н., професор (Україна); Кормільцев В.В., к.фіз.вих. (Україна); Лаца З., професор (Угорщина); Лисенко О.М., д.б.н., професор (Україна); Лопатенко Г.О., к.фіз.вих., доцент (Україна); Навратіл Л., д.мед.н., д.філос., професор (Чеська Республіка); Нестерчук Н.Є., д.фіз.вих., професор (Україна); Одинець Т.Є., д.фіз.вих., доцент (Україна); Пітин М.П., д.фіз.вих, професор (Україна); Приходько В.В., д.пед.н., професор (Україна); Савченко В.М., д.мед.н., професор (Україна); Сінжине В., професор (Литовська Республіка); Талагір Л.-Г., професор (Румунія); Тимрук-Скоропад К.А., к.фіз.вих., доцент (Україна); Хорошуха М.Ф., д.пед.н., доцент (Україна); Шинкарук О.А., д.фіз.вих., професор (Україна).

Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 «Фізичне виховання та спорт».

Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicusCrossRefBASEGoogle ScholarWorldCat – OCLC, ResearchGate, ResearchGate, «Бібліометрика української науки», «Наукова періодика України».

Видання відкрито для вільного доступу на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на автор(ів) оригінальної роботи та публікацію роботи в цьому виданні.

За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 7 від 27 серпня 2020 року).

Адреса редакції: вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212, Україна,

Телефон: +38 (063) 289-9-289, E-mail: journal.sshh@gmail.com

Електронна версія видання розміщена на сайті: sporthealth.kubg.edu.ua

        © Київський Університет імені Бориса Грінченка, 2020

Опубліковано: 2022-08-26

Статті