УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІД ГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ -ПОЧАТ КІВЦІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Автор(и)

Анотація

Актуальність. Незважаючи на постійну модернізацію системи підготовки спортсменів, а також існуючу законодавчу базу, спрямовану на інноваційні перетворення у сфері фізичної культури і спорту, на сьогодні інформація щодо використання інтерактивних засобів у теоретичній підготовці спортсменів у циклічних видах спорту відсутня, що не відповідає сучасним запитам до підготовки спортсменів.

Мета полягала у визначенні порівняльної ефективності занять із застосуванням традиційних та авторських інтерактивних засобів теоретичної підготовки спортсменів-початківців у циклічних видах спорту.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 36 осіб, що займаються веслуванням на байдарках і каное на етапі початкової підготовки. Спортивний стаж досліджуваних становив 1–2 роки, кваліфікація на рівні ІІІ спортивного розряду. Заняття за розробленими програмами проводились у підготовчий період макроциклу.

Результати. Тренування, під час яких застосовувалися лише засоби теоретичної підготовки, рекомендовані навчальною програмою, виявилися малоефективними за більшістю розділів знань на етапі початкової підготовки спортсменів. Навчально-тренувальні заняття із застосуванням інтерактивних засобів виявилися ефективнішими, ніж заняття, на яких використовувалися лише рекомендовані навчальною програмою засоби теоретичної підготовки. Висновки. Заняття із застосуванням інтерактивних засобів теоретичної підготовки більшою мірою сприяли підвищенню загального рівня теоретичної підготовленості юних веслувальників на етапі початкової підготовки — до 57,4 %

(р < 0,05), ніж заняття, на яких використовувалися лише рекомендовані навчальною програмою засоби теоретичної підготовки — до 40,8 % (р < 0,05).

Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку передбачають розробку та експериментальну перевірку авторських інтерактивних засобів теоретичної підготовки, які сприятимуть підвищенню рівня теоретичної підготовленості спортсменів на різних етапах підготовки у циклічних видах спорту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-26

Номер

Розділ

Статті