ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ГРАВЦІВ КОМАНДНИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ ФУТБОЛУ

Автор(и)

  • Valentyna Liashenko Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна,
  • Olena Gatsko Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна,
  • Nataliia Gnutova Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна,

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2019.1.5

Ключові слова:

конформізм, конформність, міжособистісні стосунки, футбол.

Анотація

Існує кілька видів конформної поведінки. В одних випадках індивід, визнаючи правиль-ність групових суджень, щиро погоджується з ними і розділяє їх. Усвідомлені і внутрішньо прийняті, вони тимчасово або постійно стають рисою його характеру. Конформну поведінку в даному випадку слід розцінювати як позитивну рису індивіда, який зумів оцінити вимоги групи і погодитися з ними. В інших випадках індивід проявляє конформізм при щонайменшій зміні думки групи. Найчастіше це властиво вкрай невпевненим у собі людям, які займають, як правило, низькі місця в ієрархічній структурі групи й потребують постійної підтримки че-рез низьку самооцінку. Якщо думка групи з будь-якого питання розділяється і виникають два угруповання, така людина обов'язково буде там, де більшість, або з тими, хто на цей час при владі з її атрибутами. Ми усвідомлюємо, що у кожної людини є свої погляди, які вона не хоче змінювати, і далеко не завжди, навіть заради спільної мети, особистість здатна прийняти чу-жу думку і зробити те, з чим вона не згодна. До того ж, якщо спортсмен володіє підвищеною агресивністю, низькою емоційною стійкістю, завищеною самооцінкою та іншими осо-бистісними якостями, що штовхають його на створення конфліктних ситуацій, – вони неми-нучі, якщо тільки його опонент не володіє протилежними якостями і спокійно та впевнено уникне непотрібного з'ясування відносин. У зв’язку з цим, питання конформності в команд-них видах спорту є досить актуальним. Мета – вивчення впливу міжособистісних стосунків у команді на гравців студентської збірної з футболу. Методи. У дослідженні застосовувалося психодіагностичне тестування та методи мате-матичної статистики. Віковий діапазон досліджуваних 18–20 років, кількість – 29 осіб.
Результати. За результатами кореляційного аналізу досліджуваних психологічних особливостей студентів збірної команди з футболу, були отримані наступні показники: фак-тор Q2: «конформізм – нонконформізм» позитивно корелює з довірою (r = 0,52), згурто-ваністю (r = 0,64), та негативно ─ з фактором А : «замкнутість – товариськість» (r = - 0,72), фак-тор С: «емоційна нестабільність – емоційна стабільність» (r = -0,71), фактор F: «стриманість – експресивність» (r = -0,54). За показниками конформності дані наступні: 42 % – низький рівень, 42 % – середній, 16 % – високий.
Висновки. У сфері спортивної діяльності, де міжособистісні відносини нерідко ускладнені протиборством і суперництвом, явище конформізму можна спостерігати як у рядових членів групи, так і у тренерів. Звичайно, в житті важко зустріти особистість, ідеальну у всіх ситуаціях міжособистісних відносин, проте колективи від цього не розпадаються. Зберігаючи членство, особистість або компенсує свою недосконалість іншими якостями і уживається, або залишає групу в пошуках іншого, де цю недосконалість будуть терпіти або намагатися виправити.

Посилання

Andreeva GM. Social Psychology :M.: Aspekt Press; 2001. 123 p.

Bauman Z. Globalization. Implications for humans and societies. Мoscow: Ves mir; 2004. 188 p.

Bodrizar G. Transparency of evil. Мoscow: Dobrosvet, KDU; 2012. 260 p.

Burlachuk LF. Psychodiagnostics. SPb. Piter; 2003. 350 p.

Buznik AI. The problem of conflict in football teams. Moloda sportivna nauka Ukraini. 2001; 5 (2): 123-125.

Buznik AI. Analysis of the influence of role-playing relationships on conflicts in a sports team. Teoriya I metodika fizichnogo vihovannya i sportu. 2001; 4: 64-68.

Chudnovskiy V. E. Some research on conformism in foreign psychology. Voprosi psihologii. 1991; 4: 164-173.

From E. Escape from freedom. Мoscow: Ast. Astrel; 2012. 284 p.

Gorbunova VV. Success in team activities: reflexivity and value characteristics. Psihologicheskii gurnal. 2014; 35 (2): 33-44.

Heizinga I. Homo Ludens. Man playing. Experience in determining the game element of culture. SPb.: Ivan Limbach Publishing House; 2015. 384 p.

Horni K. Our internal conflicts. Constructive theory of neurosis. Psihoanaliz I kultura: Izbbannie trudi Karen Horni I Erika Fromma. М., Yurist; 1995. 624 p.

Kenani S. The structure of the psychological climate of a sports team. Pedagogika, psyhologiya ta medico-biologichni problem fizichnogo vihovannya ta sportu. 2002; 28: 35-40.

Kidinov AV. Personality conformism and confrontation in the group in the social-dynamic aspect. Vesnik Tambovskogo univarsiteta. Seriya: Gumanitarnie nauki. 2011; 9 (101): 186-192.

Kogut IO, Yarmolenko MA. Social aspects of training activity of football players of special olympiads in Ukraine. Sloboganskiy naukovo-sportivniy visnik. 2015; 2(46): 85–90. dx.doi. org/10.15391/snsv.2015-2.017

Logkin GV, Drachuk АІ, Kostukevich VМ, Brinzak SS. The psychological climate of the sports team. Vinnica: VDPU imeni М. Kocubinskogo; 2006. 113 p.

Mayers D. Social psychology. SPb.: Piter. 2005; 345 p.

Olshanskiy DV. Psychology of the masses. SPb.: Piter; 2002. 368 p.

Psychology of the crowds. Мoscow: KSP+; 1998. 416 p.

Psychological Lexicon. Dictionary, editor Kondrateva MU. Мoscow: PERCE. 2006. 176 p.

Rismen D. Some types of character and society. Socic. 1993; 3: 121-129.

Saivan GS. Interpersonal theory of psychiatry. SPb.: Uventa. 1999. 347 p.

Vasileva IA. Intragroup conformality: concept, methods, research results Psihologiya v VUZe. 2005; 2: 62-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-29

Номер

Розділ

ЗМІСТ