ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕНЕРА В КІБЕРСПОРТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.116

Ключові слова:

кіберспорт, кібертренер, геймінг, професійна діяльність тренерів, система підготовки кіберспортсменів

Анотація

Актуальність. Тренер в професійному геймінгу відіграє головну роль у питанні підготовки
своєї команди. Його професійна діяльність висуває досить серйозні вимоги,
включаючи наявність широкого спектру навичок та знань. Існує необхідність у
вивченні професійної діяльності кіберспортивного тренера, що дозволить
підвищити якість і результативність навчально-тренувального процесу.
Мета дослідження – підвищити якість та ефективність професійної діяльності тренерів з
кіберспорту шляхом визначення чинників, що впливають на її ефективність.
Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет;
опитування; метод експертних оцінок; методи математичної статистики.
Результати. Проведені наукові дослідження дозволили встановити чинники, що заважають
формуванню професійної компетентності майбутніх кібертренерів. Тренери
віднесли до найбільших труднощів – брак стандартів та сертифікації (20 балів),
невпевненість з приводу працевлаштування у сфері кіберспорту (29 балів) та
низький рівень визнання (44 бали). Етичні чинники (89 балів), психологічне
вигорання (98 балів), та труднощі з оволодінням новими технологіями в означеній
сфері (107 балів) були виявлені тренерами як найменш впливові.
Визначені чинники, що дозволяють забезпечувати якісний навчально-тренувальний процес у
кіберспорті. До них віднесено: наявність інноваційної технічної бази та достатнього
простору для здійснення тренувального процесу; забезпечення психологічної
підтримки тренерів; доступ до раціонального і стабільного бюджету; наявність
мотивації та можливість підвищувати кваліфікацію тренерів; регулярна технічна
підтримка задля вирішення можливих проблем з обладнанням чи програмним
забезпеченням; постійна співпраця з іншими фахівцями; забезпечення
ефективного менеджменту, включаючи якісну комунікацію, вирішення конфліктів
тощо.
Висновки. Виявлено, що набір професійно-педагогічних якостей кібертренерів містить
чималий список специфічних знань та вмінь. Експертами були визначені чинники,
що дозволяють забезпечувати якісний навчально-тренувальний процес у
кіберспорті.

Посилання

Кіберспорт: монографія / Андрєєва О., Анохін Е., Бекар С. та ін. / за заг. ред. Є. В. Імаса, О. В. Борисової, О. А. Шинкарук]. Київ: Олімпійська літ. 2021: 523 527.

Чайка ЄВ, Зозульов ОВ. Фінансово-економічні аспекти функціонування ринку кіберспорту. Маркетинг і цифрові технології. 2019;3(3):58 62.

Шинкарук О, Ярмолюк О, Анохін Е, Юхно Ю. Розвиток кіберспорту як соціально-культурного явища в світі та Україні. В: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Фізична активність і якість життя людини»: зб. тез доп. (8– 10 черв. 2021 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2021: 9 10.

Шинкарук О, Бишевець Н, Сергієнко К, Строганов С, Анохін Е. Аналіз контингенту осіб, які займаються кіберспортом. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022;1:32–33.

Шинкарук ОА, Лут ІА. Стратегія і тактика в кіберспорті// Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії: Матеріали IV Всеукр. електронної наук.-практ. конференції з міжнародною участю (Київ, 9 квітня 2021р.) / ред. О.А. Шинкарук. К.: НУФВСУ; 2021:166 168.

Ярмоленко МА, Лахманюк ТВ, Горборуков ВМ, Збанацький СВ. Використання інноваційних продуктів в підготовці кіберспортсменів. Тези доповіді V Всеукр. електронної наук.-практ. конференції з міжнародною участю, Київ. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. К.: НУФВСУ. 2022:162 163.

Ярмоленко МА, Шинкарук ОА, Шапар КО, Ковальчук НВ. Особливості формування мотивації у підлітків до занять кіберспортом. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. 2023;5(164):175 176.

Baro Hyun. Demystifying Esports: A Personal Guide to the History and Future of Competitive Gaming. USA: Lioncrest Publishing; 2020:162–175.

Buyanova AV, Kozilina V. ESports: history of formation, current state and prospects of development. Soczial`no-politicheskie nauki. 2017;5:78 79.

Denysova LV, Byshevets NH, Shynkaruk OA. ESports: basic concepts, directions, development trends. Proceedings of the Second AllUkrainian Electronic Scientific & Practical Conference with International participation «Innovative and information technologies in physical culture, sport, physical therapy and ergotherapy. 2019:261 262.

Faust K, Meyer J, Griffiths MD. Competitive and professional gaming: Discussing potential benefits of scientific study. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning. 2013;3(1):69 74.

Imas, E. Cybersport in Ukraine as a modern cultural phenomenon. Theory and methods of physical education and sports. 2021;1:76 77.

Scholz T, Völkel L, Uebach C. Sportification of esports - A systematization of sport-teams entering the esports ecosystem. International Journal of Esports. 2021;1(1):7–9.

Shynkaruk O, Byshevets N, Iakovenko O., et al. Modern Approaches to the Preparation System of Masters in eSports. Sport Mont. 2021;19(S2):69 72.

Witkowski E. On the digital playing field: How we “Do Sport” with networked computer games. Games and Culture. 2012;7(5):351–372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті