ОЦІНЮВАННЯ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ (ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ) ЮНИХ ТХЕКВОНДИСТІВ В ПРОЦЕСІ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.113

Ключові слова:

тхеквондо, юні спортсмени, психофізіологічні властивості, сила нервових процесів, працездатність головного мозку, тренувальний процес

Анотація

Актуальність. В статті досліджено динаміку показників сили нервових процесів
(працездатності головного мозку) юних спортсменів під час тренувальних занять
тхеквондо з врахуванням їх вікових особливостей та статі. Актуальність та
перспективність досліджень зумовлена взаємозв’язком психофізіологічних
властивостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності у тхеквондо та
необхідністю його врахування у тренувальному процесі.
Мета дослідження полягає в оцінюванні показників вищої нервової діяльності (ВНД), зокрема
сили нервових процесів (працездатності головного мозку), юних тхеквондистів у
динаміці тренувального заняття з урахуванням віку та статі.
Матеріал і методи: загальнонаукові (логічний, індукції); аналіз науково-методичної
літератури та Інтернет-джерел. інструментальні методи (дослідження сили
нервових процесів як показника працездатності головного мозку), методи
математичної обробки даних. Показники сили нервових процесів (працездатності
головного мозку) юних тхеквондистів оцінювалися інструментальним методом за
допомогою ПНДО (М. Макаренко).
Результати. Досліджено динаміку показників вищої нервової діяльності, зокрема сили
нервових процесів (працездатності головного мозку) 34 юних тхеквондистів з
урахуванням їх вікових особливостей та статі. Виміри проводилися в динаміці
тренувального заняття: в підготовчій частині (після розминки), в основній частині, в
заключній частині (після заминки). Результати тестування було систематизовано й
на основі кількісних показників побудовано відповідні графіки й проведено
аналітичну оцінку.
Висновки. Дослідження динаміки показників сили нервових процесів (працездатності
головного мозку) юних спортсменів в процесі тренувальних занять тхеквондо з
врахуванням їх вікових особливостей в двох вікових групах юних тхевондистів
виявило, що спортсмени старшої вікової групи (хлопці 13–16 років та дівчата 12–15
років) відрізняються від молодшої (хлопці 8–12 років та дівчата 8–11 років)
кращими показниками працездатності головного мозку (меншою кількістю
зроблених помилок), очевидно, за рахунок вікових особливостей розвитку та
наявності більшого досвіду занять. Встановлено, що на початку тренувального
заняття у молодшій групі (хлопці 8–12 років та дівчата 8–11 років) результати дівчат
переважають над результатами хлопців, тоді як у старшій віковій групі (хлопці 13–
16 років та дівчата 12–15 років) результати хлопців є більш високими в порівнянні
з дівчатами. Виявлено, що в динаміці тренувальних занять юні спортсмени в обох
досліджуваних групах демонструють найкращі показники працездатності головного
мозку в основній частині заняття в порівнянні з показниками на початку тренування та
заключної частини.

Посилання

Кокун ОМ, Клименко ВВ, Корніяка ОМ, та ін. Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій: монографія. Київ–Львів: Видавець Вікторія Кундельська; 2021: 236.

Коробейніков Г, Приступа Є, Коробейнікова Л, Бріскін Ю. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті: монографія. Львів: ЛДУФК; 2013: 312.

Коробейніков Г, Вернидуб К, Россоха Г, та ін. Психофізіологічні функції висококваліфікованих спортсменів різної спеціалізації. Молода спортивна наука України. 2005;9(1):62–66.

Коробейніков ГВ, Дудник ОК, Коняєва ЛД, та ін. Діагностика психофізіологічних станів спортсменів: методичний посібник. Київ: ДНДІФКС; 2008: 64.

Коробейніков ГВ, Коробейнікова ЛГ, Дудник ОК, та ін. Прояв нейродинамічного реагування у кваліфікованих спортсменів з різним рівнем стресостійкості. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів: ЧНПУ; 2017;1(147):141-144.

Кощеєв О. Тхеквондо (ВТФ): навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Київ, 2009: 87.

Кравченко І. Морфофункціональний та психофізіологічний розвиток юних тхеквондистів. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 017 «Фізична культура і спорт», освітньою програмою «Система підготовки спортсменів у спортивних єдиноборствах». Київ: НУФВСУ; 2022: 59.

Кузнецова О. Аналіз психологічних особливостей юних тхеквондистів, що впливають на їх достартовий стан. Спортивна наука та здоров´я людини. 2021;2(6):132-142. DOI:10.28925/2664-2069.2021.212.

Макаренко МВ. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини. Фізіологічний журнал. 1999;45(4):125-131.

Могиляста СМ. Психофізіологічний стан як чинник психологічного здоров’я старшокласника. В: Бацилєва ОВ., редактор. Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції; 2019. Лист 22; Вінниця. Вінниця: ДНУ; 2019:150-159.

Романенко В, Веретельникова Н, Шандригось В. Дослідження частоти рухів таеквондистів-юніорів. Єдиноборства. 2023;(27):67–77. DOI:10.15391/ed.2023-1.06.

Ромолданова І. Психологічне забезпечення підготовки тхеквондістів у чотирьохрічних олімпійських циклах. Спортивна наука та здоров'я людини. 2020;2(4):114-29. DOI: 10.28925/2664-2069.2020.2.10.

Сова В. Динаміка показників швидкості реакції юних спортсменів в процесі тренувальних занять тхеквондо. Спортивна наука та здоров´я людини. 2023;2(10):154-166. DOI:10.28925/2664-2069.2023.212 1.

Ясько ЛВ, Сова ВМ. Оцінка рівня функціональної рухливості нервових процесів юних тхеквондистів в динаміці тренувальних занять. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції. 15 грудня, 2023. Київ: Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2023: 389-392.

Estevan I, Álvarez O, Castillo I. Perceived self-efficacy and technicaltactical performance in university taekwondists. Cuad. Psicol. Deporte. 2016;16:51–64.

Khayyat H, Sağır S, Hataş Ö, et al. Physical, physiological and psychological profiles of elite Turkish taekwondo athletes. Biomedical Human Kinetics. 2020;12(1):187-196. DOI:10.2478/bhk-2020-0024.

Korobeynikov G, Korobeynikova L, Raab M, Korobeynikova I. Psychophysiological State In Elite Wrestlers. В: National Aviation University. Physical education in the context of modern education: abstracts of XVII International Scientific and Methodological Conference; 2022. June 16; Kyiv. Kyiv: National Aviation University; 2022:7-8.

Ortenburger D, Wąsik J, Bukova A. Taekwondo training in the context of dealing with negative emotions. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports. 2015;11:99-104.

Ouergui І, Ardigò L, Selmi O, et al. Psycho-physiological aspects of small combats in taekwondo: impact of area size and within-round sparring partners. Biol Sport. 2021;38(2):157–164. DOI: https://doi.org/10.5114/biolsport.2020.96946.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті