ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ГАНДБОЛІСТОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.114

Ключові слова:

гандбол, жінки, підготовчий період, етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей, метод багатофакторної експрес-діагностики, функціональна підготовленість.

Анотація

Актуальність. Гандбол як вид спорту постійно еволюціонує, вимагаючи від спортсменок підвищення фізичних і технічних навичок, що підкреслює необхідність дослідження їхніх функціональних можливостей. Визначення оптимальних методів підготовки висококваліфікованих гандболісток є ключовим для підвищення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному рівнях. Підготовчий період є вирішальним для формування фізичної кондиції спортсменок, що безпосередньо впливає на їх продуктивність під час змагальної діяльності. Актуальність даного дослідження також зумовлена зростаючим інтересом до жіночого гандболу та необхідністю розробки специфічних підходів до тренувань жіночих команд, враховуючи їх фізіологічні та психологічні особливості.

Мета дослідження – дослідити функціональний стан гандболісток у підготовчому періоді етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та мережі Інтернет, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, метод багатофакторної експрес-діагностики функціональної підготовленості, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь спортсменки основного складу та резерву гандбольного клубу «Галичанка» м. Львів.

Результати. Виявлено значне зниження індексу V3R на 7,84 ум.од. нижче від встановлених норм, що вказує на обмежену здатність до швидкого мобілізування енергії в м'язах гандболісток. Середні показники анаеробно-гліколітичного механізму енергозабезпечення на 3,1 ум.од. нижчі за норму, що свідчить про менш ефективне використання глікогену м'язами для швидкого отримання енергії під час середньотривалих фізичних зусиль. Оцінка анаеробно-лактатного механізму виявила, що він був низьким у 20% гандболісток і нижчим від середнього у 52%, показуючи лише середній рівень у 26% учасниць, що демонструє варіабельність у спроможності спортсменок управляти лактатним порогом, та є важливим для довготривалої витривалості. Індекс аеробного енергозабезпечення також виявився на 1,33 ум.од. нижче норми, та вказує на потенційні недоліки в довготривалому енергозабезпеченні через аеробний метаболізм.

Висновки. Збалансований підхід до тренувань є ключовим для оптимізації спортивних результатів гандболісток.

Посилання

Мельник ВО. Удосконалення атакувальних тактичних дій гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Львів. держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2015:18.

Михалюк Є, Польський С, Новак А. Стан серцево-судинної та автономної нервової системи у провідних гандболістів Украіни. Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2021:236–241.

Evhen P, Valeria T. Peculiar properties and dynamics of physiological indicators in handball team. JPES. 2017;17(1):335–341. DOI: 10.7752/jpes.2017.01049.

Ferrari MR, Sarmento H, Vaz V. Match Analysis in Handball: A Systematic Review. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 2019;8(2):63-76. DOI: 10.26773/mjssm.190909.

Korobeynikov G, Potop V, Ion M, et al. Psychophysiological state of female handball players with different game roles. JPES. 2019;19(3):1698–1702. DOI: 10.7752/jpes.2019.03248.

Lisenchuk G, Tyshchenko V, Zhigadlo G, et al. Analysis of psychological state of qualified female handball players depending on the phase of the ovarian-menstrual cycle. JPES. 2019а;19(3):808–812. DOI:10.7752/jpes.2019.s3115.

Lochman V, Tyshchenko V, Tovstopiatko F, et al. Use of innovative technical means to increase the training process effectiveness in handball. JPES. 2021;21(4):1695-1704. DOI:10.7752/jpes.2021.04215.

Liu Q, Li Y. The Effect of Functional Training on the Performance of Female Handball Players’ Shooting Skills. Journal of Sports Science. 2021;9(8):35–43. DOI: 10.17265/2332-7839/2021.02.001.

Malikov M, Tyshchenko V, Boichenko К, Moskalenko N. Modern and methodic approaches to express-assessment of functional preparation of highly qualified athletes. JPES. 2019;19 (3):1513-1518. DOI: 10.7752/jpes.2019.03219.

Malikov M, Tyshchenko V, Savchenko V, et al. Functional fitness assessment of elite athletes. JPES. 2021;21(1):374–380. DOI:10.7752/jpes.2021.01036.

Papaevangelou E, Papadopoulou Z, Michailidis Y, Mandroukas A. Changes in cardiorespiratory fitness during a season in elite female soccer, basketball, and handball players. Applied Sciences. 2023;13(17):9593. DOI: 10.3390/app13179593.

Sliz M, Pasko W, Dziadek B, et al. Relationship between body composition and cognitive abilities among young female handball players. JPES. 2023;23(7):1650-1659.

DOI: 10.7752/jpes.2023.07202.

Solovey OM, Mitova OO, Solovey DO, et al. Analysis and generalization of competitive activity results of handball clubs in the game development aspect. Pedagogy of physical culture and sports (Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports). 2020;24(1):36-43. DOI: 10.15561/18189172.2020.0106.

Solovei O, Sheverun V, Markov R, et al. Evaluation of the competitive activity of goalkeepers on Euro–2020 in handball among women. Sport Science and Human Health. 2021;1(5):180-191. DOI: 10.28925/2664-2069.2021.113.

Tyshchenko V, Lisenchuk G, Odynets T, Cherednichenko I. The concept of building control for certain components of the system for training handball players. JPES. 2019;19(4):1380-1385. DOI: 10.7752/jpes.2019.s4200.

Tyshchenko V, Lisenchuk G, Odynets T, et al. The psychophysiological status of the handball players in pre-competitive period correlated with the reactions of autonomic nervous system. Postępy Rehabilitacji. 2020;34(1):40-46. DOI: 10.7752/jpes.2019.s4200.

Tyshchenko V, Malikov N, Bogdanovska N, Sokolova O, Tyshchenko D. Peculiarities of vasor-regulating functions of the vascular endothelium in adaptation of the youth body to systematic physical loads. Wiadomosci lekarskie. 2022;9(1):2103-2107. DOI: 10.36740/WLek202209110.

Valeria T, Pavel P, Olena B, et al. Testing of control systems of highly qualified handball teams during the annual training macrocycle. JPES. 2017;17(3):1977-1984.

DOI: 10.7752/jpes.2017.s4222.

Wagner H, Orwat M, Hinz M, et al. Testing game-based performance in team-handball. Journal Strength Cond Res. 2016;30(10):2794–2801.

Yuriy B, Maryan P, Valeria T. Dynamics of changes in the functional state of qualified handballers during macrocycle. JPES. 2016;16(1):46–49. DOI: 10.7752/jpes.2017.s4222.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті