СИСТЕМА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У КОМАНДНИХ СПОРТИВНИХ ІГРАХ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.111

Ключові слова:

контроль, спортивні ігри, тести, багаторічна підготовка, гравець, команда, контрольні вправи, контрольні тести, система, підготовленість

Анотація

Актуальність. Формування системи засобів контролю у командних спортивних іграх на
основі сучасних тенденцій тренувальної та змагальної діяльності й специфічних
умов перебування гравців у команді дозволить підвищити ефективність контролю
та подальшої корекції тренувального процесу та змагальної діяльності з
урахуванням завдань стадій та етапів багаторічної підготовки спортсменів, які
спеціалізуються у ігрових видах спорту. Тому даний напрям дослідження є
актуальним.
Мета дослідження – науково обґрунтувати систему засобів контролю у командних
спортивних іграх на основі аналізу сучасних тенденцій теорії спортивних ігор,
особливостей змагальної діяльності, моніторингу управлінських дій тренерів щодо
здійснення контролю в практиці підготовки спортсменів в ігрових видах спорту.
Матеріал і методи: аналіз спеціальної, науково-методичної літератури, опитування,
педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду тренерів,
системний метод.
Результати. Запропонована нами система засобів контролю підготовленості спортсменів, які
спеціалізуються в командних ігрових видах спорту, відрізняється від попередників
тим, що на кожному етапі багаторічної підготовки засоби контролю мають відмінні
риси, містять групові та командні завдання, які базуються на основі розгляду
об’єкту контролю, як «сума», коли кожний учасник тестування виконує однакове
завдання та як «синергія», коли у кожного гравця своє завдання заради загального
результату. На нашу думку, саме такий підхід дозволить тренерам економити час
на різні заходи контролю з великою кількістю гравців у командах, а також
підвищувати мотиваційну значущість результатів контролю для кожного гравця, як
члена команди – єдиної системи.
Висновки. Визначено елементи ієрархічної системи знань про засоби контролю на рівнях
гравця, групи гравців, команди, які є відмінними у порівнянні з загальною теорією
спорту та у порівнянні з індивідуальними видами спорту. В ході дослідження
науково обґрунтовано варіанти об’єкту контролю сторін підготовленості
спортсменів у командних спортивних іграх.

Посилання

Безмилов ММ. Теоретико-методичні основи підготовки найближчого резерву національних збірних команд в ігрових видах спорту (на матеріалі баскетболу) [реферат дис]. 2023:42.

Вальтин АІ, Леонов АД. Методика визначення рівня технічної підготовленості баскетболістів «М-100»: метод. рекомендації для студентів, викладачів, тренерів. Київ, 1988:29.

Івченко ОМ. Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки [дисертація]. Дніпро, 2019:327.

Корягін В, Блавт О. Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019:236.

Костюкевич ВМ, Врублевський ЄП, Вознюк ТВ та ін. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017:191.

Мітова ОО. Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх у процесі багаторічної підготовки. Дніпро, 2022:396.

Мітова О. Динаміка розвитку командних спортивних ігор як підґрунтя формування сучасної системи контролю у командних спортивних іграх. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022;13(32):198-211.

Мітова ОО, Сушко РО. Методи наукових досліджень в баскетболі: навчальний посібник [для студентів, викладачів, тренерів]. Дніпропетровськ: ДДІФКіС. 2015:216.

Мітова ОО, Сушко РО. Тестування баскетболістів: навчальний посібник [для студентів, викладачів, тренерів]. Дніпропетровськ: «Інновація». 2016:140.

Платонов ВМ. Сучасна система спортивного тренування. К.: Перша друкарня. 2020:704.

Сергієнко ЛП. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. К.: КНТ, 2010:776.

Сушко РО. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу). Київ: Центр учбової літератури. 2017:360.

Шинкарук О. Ієрархічна структура відбору та орієнтації з позицій системного підходу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2006;1:62-66.

Шинкарук О. Використання тестів у процесі контролю фізичної підготовленості спортсменів. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2018;1:47-53.

Bezmylov M, Shynkaruk O, Griban G, et al. Peculiarities of physical fitness of 17-20 years old basketball players taking into account their playing role. International Journal of Human Movement and Sports Sciences.2022;10(6):1163-1172.

Giorgio Gandolfi. NBA Coaches Playbook. Techniques, tactics, and teaching points. Human Kinetics. 344 p.

Doroshenko E, Sushko R, Koryahin V, et al. The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods. Human Movement. 2019;20(4):33-40. DOI: 10.5114/hm.2019.85091.

Koryagin V, Blavt O. Technological Conversion of a System for Test Control of the Leaping Ability. European Journal of Physical Education and Sport. 2015;l(7):46–52.

Mondoni M. General guidelines of minibasketball. Italy, Roma, 2020:120.

Simons B. Kniga basketbola. SShA: NBA «Minnesota Timbervulvz». 2009:572.

Sushko R, Vysochina N, et al. Psychological selection in game sports on the basketball example. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19(3):250:1708-1714.

Sushko R, Doroshenko Е. Рrofessionalization issuesof concern as a factor of sports games globalization (basing on basketball). Proceedings of the VII International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries" (United Kingdom, Cambridge, England, 26-28 February 2017). “Cambridge University Press”, P. 128-132.

Sushko R, Vysochina N, et al. Psychological selection in game sports on the basketball example. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19(3)250:1708-1714.

Tyshchenko V. Theoretical and methodical fundamentals of control in high- qualification handball. NY, USA: Lulu, 2017:117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті