ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ БОКСУ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.110

Ключові слова:

освіта, модернізація, бокс, здоровий спосіб життя.

Анотація

Актуальність. Дефіцит рухової активності серед молоді України збільшується з кожним
роком. В останні роки збільшується тенденція мало зацікавленості у здобувачів
освіти у заняттях з фізичного виховання. Це обумовлено тим, що зміст уроків
фізичної культури у школі є не цікавим та малокорисним, з часів незалежності
України майже не змінювався, також відсутні види спорту на вибір здобувачів
освіти. Одним із шляхів модернізації змісту процесу фізичного виховання є
включення до програми предмету «Фізична культура» вправ, запозичених із такого
виду спорту як бокс [7, 8, 9].
Мета дослідження – аналіз та узагальнення застосування засобів боксу у процесі фізичного
виховання у закладах освіти у країнах Європи.
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичних літературних джерел
і інформативних даних мережі Інтернет, для з’ясування ключових особливостей
використання засобів боксу у закладах загальної середньої освіти Європи.
Результати. У багатьох країнах Європи бокс у закладах освіти стає дедалі популярнішим,
частіше визнається цінним засобом не тільки для фізичного розвитку учнів, також
покращення дисципліни та впевненості у собі та власних силах [7, 9]. Поєднання
фізичної активності, та мислення робить бокс захоплюючим видом спорту, який
виходить далеко за межі простого вивчення техніки ударів. У цій статті ми
розглянемо перспективи застосування засобів боксу у процесі фізичного виховання
та наголосимо на численних перевагах.
Висновки. Проаналізувавши досвід застосування боксу у процесі фізичного виховання у
закладах освіти у Швейцарії, Німеччині та України можливо зробити висновок, що
додання боксу до процесу фізичного виховання до закладів освіти, може зробити
істотний внесок у вдосконалення процесу фізичного виховання в Україні.

Посилання

Agnes Van Zanten. Ecole de la Périphérie. Paris: Presse Universitaire de France. 2012. 422 Pages. DOI:10.3917/puf.vanza.2012.01. (in French).

Arseneau E, Mekary S, Leger LA. VO₂ Requirements of boxing exercises. Department of Kinesiology, University of Montreal, Montreal, Canada. 2011;25(2):348-359. DOI:10.1519/JSC.0b013e3181ef64cb.

Aranson M, Ozolin E, Tuponogova O. Gender limitations in women's boxing sport. Theory and practice of physical culture. 2021;2:70-72.

Cornwell TB, Kwon Y. Sponsorship-linked marketing: research surpluses and shortages. J Acad Mark Sci. 2020;48(4):607-629.

Dougan A, Graham L. You’re good…for a girl. Exploring the impact of masculine hegemony on the gender identity of female judoka. Journal of Athlete Centered Coaching. 2019;2(1):124-153.

Elasri Ejjaberi A, Rodríguez Rodríguez S, Aparicio Chueca M. Effect of eSport sponsorship on brands: an empirical study applied to youth. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(2):852-861.

Fuernisse C, Jacobs JM. Wir sind stark: Strategien zur Stärkung des Körpers im Boxprogramm der High School. Journal of Sports Psychology in Action. 2020;11(1):45–56. DOI:10.1080/21520704.2019.1693456. (in German).

Ilnytskyy I, Okopnyy A, Palatnyy A, Pityn M. Use of boxing to improve the physical education content in lyceums with intensive military and physical training. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(1). DOI:10.7752/jpes.2018.01035/

Käser S. Integrationsmöglichkeiten für das Boxen im Schweizer Schulsport. Schweiz: Fachbereich Didaktik – Sport; 2003. 144 Seiten. (in German).

Kolokoltsev M, Gunchin B, et al. Comparative screening of sexual dimorphism inversion of girls from different populations. Journal of Physical Education and Sport. 2021;21(4)214:1688-1694. DOI:10.7752/jpes.2021.04214.

Nakonechny I, Galan Y. Development of behavioral self-regulation of adolescents in the process of mastering martial arts. Journal of Physical Education and Sports. 2017;3:1002-1008. DOI:10.7752/jpes.2017.s3154.

Pitin M, Okopnyy A, Tyravska O, Hutsul N, Ilnytskyy I. Dynamic of indexes of technical and tactical actions of qualified kickboxer individual fighting style. Journal of Physical Education and Sports. 2017;3:1024-1030. DOI:10.7752/jpes.2017.s3157.

Москаленко Н. Інноваційна діяльність у фізичному вихованні загальноосвітніх навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. Луцьк, 2015:4(32):35-38.

Назимок ВВ, Гаврилова НМ, Мартинов ЮО, Добровольський ВЕ. Фізичне виховання. Бокс. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського; 2021. 135 с.

Приходько В, Чернігівська С, Арзютов Г. Стан та перспективи реформування системи фізичного виховання у вищій школі України. Науковий часопис «НПУ імені Драгоманова». Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2015;12:95-104.

Тімченко К, Ворона В. Сучасні інновації у підготовці боксерів. Цифрові технології в процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання. [Бермудес ДВ, редактор]. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. с. 133.

Тімченко К, Ворона В. Особливості навчально-тренувального процесу юних боксерів. Актуальні питання підготовки спортсменів в 52 олімпійських і неолімпійських видах спорту. [Бермудес ДВ, редактор]. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. с .170-174.

Шиян БМ. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Т. 1. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,; 2001. 272 с.

Шутько ВВ. Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014;40:155-160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті