ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА СПОРТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.19

Ключові слова:

інформаційні технології, фізична підготовка, самоконтроль

Анотація

Актуальність. У статті розглядається можливість застосування інформаційних технологій у
навчальному процесі по фізичній підготовці військовослужбовців, а також
спеціалізованих технічних засобів, що сприяють підвищенню ефективності процесу
формування військово-професійних компетенцій майбутніх офіцерів.
Використання інформаційних технологій у системі фізичної підготовки
військовослужбовців дає більше можливостей для фізичного самовдосконалення
та спрощує процес контролю за станом фізичної підготовки у військових частинах.
Мета дослідження – розглянути перспективи застосування інформаційних технологій у
фізичній підготовці військовослужбовців.
Матеріал і методи: аналіз літературних джерел та Всесвітньої мережі Internet, аналіз і синтез
науково-методичної літератури, їх систематизація та узагальнення.
Результати. Виділені та охарактеризовані інформаційні технології, які мають певну
перспективу у подальшому використанні військовослужбовцями задля їх
покращеної фізичної підготовки. Запропоновані варіанти впровадження
інноваційних ІТ в освітньому та підготовчому процесі військової сфери.
Висновки. Інноваційні технології та впровадження їх застосування у фізичній підготовці
військовослужбовців посідають значуще місце у сучасному житті кожного з них.
Зважаючи на те, що нині розвиток інформаційних технологій має досить високий
рівень через їх актуальність, військовослужбовцям необхідно впроваджувати їх не
лише для загальних військових тренувань, а й фізичних: таким чином це дасть
можливість легко координувати власні сили на досягнення найкращого результату.

Посилання

Бондаренко Ю. Нові інформаційні технології навчання як засіб інтеграції сучасної освіти у Болонський процес. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. 2015;1:58-67.

Вербин НБ, Шемчук ВА. Дистанційне навчання: особливості та шляхи застосування при підготовці військових фахівців з фізичної підготовки і спорту. Збірник матеріалів II-ої міжнар. наук.-практ. конференції «Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення». К.: НУОУ імені Івана Черняховського, 2019:41-48.

Глазунов СІ. Проблеми мотивації до фізичного вдосконалення офіцерів Збройних сил України. Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фізичного виховання та спорту. 2017;1:16-20.

Круцевич ТЮ. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2015;1:64-69.

Молчанюк ВА, Молчанюк ЮЄ. Основні напрямки використання сучасних комп’ютерних технологій у фізичній культурі і спорті: Тези доповідей сорок третьої всеукр. практ.-пізнавальної конференції [Наукова думка сучасності і майбутнього]. Дніпро, 2021:8-13.

Фіногенов ЮС. Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ фізичної підготовки військовослужбовців. Науковий часопис Нац. Пед. Ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2011;27:314-321.

Зоран Комар. Підручник для військових психологів «Психологічна стійкість воїна». Київ, 2017. С. 102-103.

Денисова Л. Професійна підготовка майбутніх магістрів фізичної культури і спорту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія та методика. Київ, 2020. С. 170-174.

Daniel C. Billing, Graham R. Fordy, Karl E. Friedl, Henriette Hasselstrøm. The implications of emerging technology on military human performance research priorities». Journal of Science and Medicine in Sport. 2021.

Avery Wright. Stronger Every Day: A Guide to Army-Inspired Fitness (Army Life) Taschenbuch – 22. März 2023, Germany. P. 13 – 19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті