ПРОФІЛАКТИКО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРВИННИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СКЛЕПІННЯ СТОПИ У ДІТЕЙ 3 –5 РОКІВ НА ОСНОВІ ІГРОВИХ ВПРАВ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.16

Ключові слова:

профілактика, реабілітація, технологія, функціональні порушення, склепіння стопи, ігрові вправи, елементи футболу

Анотація

Актуальність. За сучасними даними науковців, склепіння стопи людини формуються та
змінюються протягом онтогенетичного розвитку її організму, але найбільш
інтенсивний період припадає на віковий діапазон від перших років життя до 6–7
років. Саме тому, порушення та деформації склепіння стопи займають одне з
провідних місць серед донозологічних і преморбідних станів опорно-рухового
апарату дітей дошкільного віку.
Мета дослідження – обґрунтування та розроблення профілактико-реабілітаційних технологій
первинних функціональних порушень склепіння стопи у дітей 3-5 років на основі
ігрових вправ з елементами футболу.
Матеріал і методи: аналіз, узагальнення та систематизація даних науково-методичної
літератури; клініко-педагогічні спостереження; подометрія; тестування фізичної
підготовленості дітей 3–5 років, які займаються ігровими вправами з елементами
футболу; експертна оцінка засвоєння різних способів ведення м’яча дітей 3–5 років,
які займаються ігровими вправами з елементами футболу з первинними проявами
функціональних порушень склепіння стопи; педагогічний експеримент; методи
математичної статистики. Експериментальні дослідження проведено у період з
лютого 2022 по квітень 2023 року протягом. Контингент учасників – 38 дітей 3–5
років, які займаються ігровими вправами з елементами футболу. База проведення
досліджень – дитячо-юнацька футбольна «Козак Ліга», асоційований член
Запорізької обласної асоціації футболу.
Результати. Профілактико-реабілітаційна технологія первинних функціональних порушень
склепіння стопи у дітей 3–5 років, які займаються ігровими вправами з елементами
футболу розрахована на річний макроцикл підготовки і була впроваджена на базі
дитячо-юнацької футбольної «Козак Ліги», яка є асоційованим членом Запорізької
обласної асоціації футболу.

Впровадження комплексної програми профілактики первинних функціональних
порушень склепіння юних футболістів 3–5 років здійснено протягом підготовчого,
основного і заключного етапів річного макроциклу підготовки. Експериментальні
дослідження свідчать про ефективність розробленої технології.
Висновки. У якості основних засобів профілактико-реабілітаційної технології первинних
функціональних порушень склепіння стопи у дітей 3–5 років, які займаються
ігровими вправами з елементами футболу використано різновиди ранкової
гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики із застосуванням систематичних
фізичних вправ, тренувальні заняття з використанням спеціальних терапевтичних
вправ оздоровчої та корекційної спрямованості; масажні процедури та
ортопедичні заходи.

Посилання

Бочков ПМ. Корекція функції рівноваги у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату засобами адаптивного фізичного виховання: [дисертація … доктора філософії] : спец. 016 «Спеціальна освіта». Київ, 2020:287.

Бочков ПН. Основні засоби формування і корекції постуральних механізмів у дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. Наукові записки. Бердянськ, 2019;1:134-146.

Бочков ПН. Постурологія у фізичній реабілітації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Науковий вісник. Одеса, 2018;1:12-16.

Бочков ПН. Стабілометрія і педагогічна діагностика стану рівноваги у дошкільнят з порушеннями опорно-рухового апарату. Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід: Всеукр. наук.-практ. конф. Умань: Вид-во УДПУ ім. Павла Тичини, 2018:13-17.

Випасняк І, Самойлюк О. Біoмеханічні властивості стопи юних спортсменів як передумова розробки технології фізичної реабілітації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019;35:96-107.

Випасняк І, Самойлюк О, Мицкан Т. Порівняльний аналіз фізичного розвитку юних спортсменів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019;34:60-68.

Гузак ОЮ. Фізична реабілітація юних спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату: [автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту]: спец.: 24.00.03. Київ: НУФВСУ, 2021:27.

Жарова ІО, Чередниченко ПП. Рівень фізичної підготовленості хлопців 4-6 років із плоско-стопістю, які починають займатися футболом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016;3:58-63.

Жарова ІО, Чередниченко ПП. Фізична реабілітація хлопців старшого дошкільного віку з плоскостопістю із використанням засобів та елементів гри у футбол. Фізична реабілітація та спортивна медицина. Київ, 2016;2:43-50.

Єфименко ММ. Сучасні підходи до корекційно-спрямованого фізичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013:356.

Єфименко ММ. Основи корекційно-спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: [дис. ... доктора пед. наук]: спец.: 13.00.03. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014:451.

Кашуба В, Афанасьєв Д. Взаємозв’язок між соматотипом та повздовжніми розмірами тіла практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків з порушенням слуху. Спортивна наука та здоров´я людини. 2020;2(4):38-49.

Кашуба В, Ярмолинський Л, Хабінець Т, Гнатиш Г. Оздоровчі технології в системі підготовки юних спортсменів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018;3:44-52.

Лівак ПЄ, Корженко ІО, Гунько ТО. Плоскостопість: методи профілактики та лікування. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2022;7(152):74-79.

Миронюк І, Гузак О. Вплив засобів технології корекції порушень постави юних спортсменів на стан біогеометричного профілю. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019;36:97-106.

Миронюк І, Гузак О. Особливості нефіксованих порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів на сучасному етапі. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019;34:87-93.

Москаленко Н, Решетилова В, Михайленко Ю. Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018;1:203-208.

Путров СЮ. Сучасні засоби фізичної терапії дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи на амбулаторному етапі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019;3:481-483.

Самойлюк О. Біомеханіка стопи людини – показник стану здоров’я. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018;32:98-104.

Brijwasi T, Borkar P. A Comprehensive Exercise Program Improves Foot Alignment in People with Flexible Flat Foot: a Randomized Trial. Journal of Physiotherapy. 2023;69:42-46.

Doroshenko E, Kokareva S, Kokarev B, et al. Myofascial Release as a Means of Injury Prevention and Movement Amplitude Recovery in Qualified Football Players. Physical Education Theory and Methodology. 2023;23(2):299-309.

Herchenröder M, Wilfling D, Steinhaüser J. Evidence for Foot Orthoses for Adults with Flatfoot: a Systematic Review. Journal of Foot and Ankle Research. 2021;57:14.

Kashuba V, Khmelnitska I, et al. Biogeometric Profile of the Posture as a Factor of Men’s Functional Assessment of Movements in the Early Middle Age. Sport Mont. 2021;19S2:35-39.

Kim JS, Lee MY. The Effect of Short Foot Exercise Using Visual Feedback on the Balance and Accuracy of Knee Joint Movement in Subjects with Flexible Flatfoot. Medicine. 2020;99:e19260.

Kostrub O, Kotiuk V, Blonskyi R, et al. The Modifications of the Anterior Cruciate Ligament Rupture Physical Therapy Caused by the Anterolateral Ligament Injury. Sport Mont. 2021;19S2:183-187.

Markowicz M, Skrobot W, Łabuć A, et al. The Rehabilitation Program Improves Balance Control in Children with Excessive Body Weight and Flat Feet by Activating the Intrinsic Muscles of the Foot: A Preliminary Study. Journal of Clinical Medicine. 2023;12:3364.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті