АКАДЕМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ПЕРЕВІРКА АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ ШКАЛИ АКАДЕМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ (ARS-30UKR) СЕРЕД СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.15

Ключові слова:

академічна стійкість, валідація, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, оцінка, українська мова, Шкала академічної стійкості, ARS- 30, ARS-30ukr

Анотація

Актуальність. Вивчаючи академічну стійкість студентів, відомі науковці в основному
використовують Шкалу академічної стійкості (the Academic Resilience Scale, ARS-30).
Огляд доступних інтернет-джерел показує, що таке дослідження в Україні
відбувається вперше.
Мета дослідження — перевірити надійність української версії Шкали академічної стійкості
(ARS-30ukr) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та
порівняти її з іншими дослідженнями щодо її валідності.
Матеріал і методи. Досліджено 400 здобувачів вищої освіти за їх згоди, які були студентами
першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вік
обстежених 17-18 років, 80,3% жінок, 19,7% чоловіків. Опитування проведено з
використанням української версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr), переклад
та попередні дослідження щодо її адекватності україномовному середовищу є
власними. Для статистичної обробки даних використовувалось програмне
забезпечення IBM SPSS Statistics.
Результати. Досліджено зв'язки елементів кореляційної матриці, що мають високу статистичну
значущість (визначник/детермінант матриці = 2,187E-11). Додаткові тести вказують на
достатню адекватність (критерій Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,972) і високу сферичність
(критерій Барлетта = 9527,9, p ˂ 0,001) вибірки. Альфа Кронбаха, який є коефіцієнтом
надійності та мірою внутрішньої узгодженості елементів – для підшкали
«наполегливість» є відмінним (excellent) і становить 0,95, для підшкал «рефлексія та
адаптивний пошук допомоги» та «негативний вплив та емоційна реакція» є добрим і
становить 0,90 та 0,85 відповідно.
Висновки. Встановлені значення критеріїв надійності та структурної валідності української
версії Шкали академічної стійкості (ARS-30ukr) свідчать про її добрі психометричні
властивості для випадку дослідження студентів. Українськомовну версію анкети
ARS-30ukr можна рекомендувати для використання в україномовному соціальному
середовищі для вивчення академічної стійкості здобувачів вищої освіти.

Посилання

Amzil A. Academic Resilience and Its Relation to Academic Achievement for Moroccan University Students during the COVID-19 Pandemic. International Education Studies. 2022;16(1):1-7. Available from: https://ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/0/ 48071. [cited 2023 December 21]. DOI: 10.5539/ies.v16n1p1.

Cassidy S. The Academic Resilience Scale (ARS-30): A new multidimensional construct measure. Frontiers in psychology. 2016;7:1787. Available from: https://www.frontiersin. org/articles/10.3389/fpsyg.2016.01787/full. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01787.

Cassidy S, Mawdsley A, Langran C, et al. A large-scale multicenter study of academic resilience and well-being in pharmacy education. American journal of pharmaceutical education. 2023;87(2):8998. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35338069/. DOI:10.5688/ajpe8998.

Cengiz S, Peker A. Adaptation of the Academic Resilience Scale (ARS-30): Turkish version validity and reliability study. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 2022;12(65):215-228. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/70856/ 1138267. [cited 2023 December 21]. DOI: 10.17066/tpdrd.1138267.

Chisholm-Burns MA, Spivey CA, Sherwin E, et al. Development of an instrument to measure academic resilience among pharmacy students. American Journal of Pharmaceutical Education. 2019;83(6):6896. Available from: https://www.ajpe.org/ article/S0002-9459(23)01532-2/ fulltext. [cited 2023 December 21]. DOI: 10.5688/ajpe6896.

Dalimunthe MB, Djatmika ET, Pratikto H, et al. Academic Resilience for Preservice Teachers among Field of Sciences: A Measurement Scale in Education. International Journal of Evaluation and Research in Education. 2021;10(4):1262-1271. Available from: https://ijere.iaescore.com/ index.php/IJERE/article/view/21859. DOI: 10.11591/ijere.v10i4.21859.

Grande RAN, Berdida DJE, Santos KCP, et al. Structural equation modeling of the relationship between nursing students’ quality of life and academic resilience. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2021;17(4):667-677. Available from: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC9356355. DOI: 10.1016/j.jtumed.2021.11.009.

Hu Y. Academic resilience in Chinese EFL classrooms: Relationship with teacher support activities. Frontiers in Educational Research. 2022;5(5):31-42. Available from: https://francis-press.com/papers/6156. DOI: 10.25236/FER.2022.050507.

Hunsu NJ, Kehinde OJ, et al. Single versus multiple resilience factors: an investigation of the dimensionality of the academic resilience scale. Journal of Psychoeducational Assessment. 2022;40(3):346-359. DOI: 10.1177/07342829211056391.

Putri WC, Nursanti A. The relationship between peer social support and academic resilience of young adult migrant students in Jakarta. International Journal of Education. 2020;13(2):122-130. Available from: https://ejournal.upi.edu/index.php/ije/article/view/24547 [cited 2023 December 21]. DOI: 10.17509/ije.v13i2.24547.

Ramezanpour A, Kouroshnia M, Mehryar A, Javidi H. Psychometric evaluation of the academic resilience scale (ARS-30) in Iran. Iranian evolutionary and educational psychology journal. 2019;1(3):144-150. Available from: https://ieepj.hormozgan.ac.ir/article-1-88-en.html [cited 2023 December 21]. DOI: 10.29252/ieepj.1.3.144.

Sartika S, Nirbita B. Academic resilience and students’ engagement in higher education: Study on post-pandemic behavior. Edu Sciences Journal. 2023;4(1):29-34. Available from: https://garuda. kemdikbud.go.id/documents/detail/3347184. DOI: 10.30598/edusciencesvol4iss1pp29-34.

Zumárraga-Espinosa M, Cevallos-Pozo G. Psychometric assessment of academic procrastination (APE) and academic resilience scales (ARS-30) among university students in Quito, Ecuador. Revista Educación. 2020;45(1):363-384. Available from: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ educacion/article/view/42820. DOI: 10.15517/revedu.v45i1.42820.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті