АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМОЮ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОГО ІГРОВОГО АМПЛУА В КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2024.14

Ключові слова:

кваліфіковані спортсмени, ігрове амплуа, командні ігрові види спорту

Анотація

Актуальність. Побудова ефективної системи підготовки кваліфікованих спортсменів в ігрових видах спорту має будуватися з урахуванням підготовленості гравців різних ігрових амплуа, де визначальним фактором виступає специфіка змагальної діяльності гравців в окремих видах командних ігрових видів спорту. Формування ігрових амплуа є необхідним компонентом, за допомогою якого стає можливим чітко розподілити обов'язки спортсменів в ході гри, що дозволяє перетворити змагальну діяльність в складну організаційно-керовану систему.

Мета дослідження – визначити основні тенденції у підготовці гравців різного ігрового амплуа командних ігрових видах спорту за даними сучасної спеціальної науково-методичної літератури.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз, узагальнення літературних джерел та даних мережі Internet, узагальнення, порівняння та співставлення.

Результати. Аналіз публікацій у міжнароднихнаукометричних базах Scopus та Web of Scienceу період з 2019 по 2023 рр. дозволив встановити, що більшість наукових робіт, які стосуються системи підготовки спортсменів у різних видах командних ігрових видів спорту, представлено за напрямом контролю різних сторін підготовленості (33%) та визначення структури змагальної діяльності (23%). Найбільша кількість наукових робіт у наукометричних базах представлена у футболі та баскетболі У той же час виникає потреба до підготовки сучасних наукових досліджень у волейболі, що підтверджується незначною кількістю робіт, які представлені у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science – 2,7% та 6,0% відповідно.

Висновки. Підкреслено про необхідність врахування індивідуальних можливостей спортсменів у командних ігрових видах спорту при формуванні ігрових амплуа, комплектуванні стартового складу команди, пошуку універсальних гравців, що дозволить здійснювати не тільки ефективне управління за змагальною діяльністю але й визначити тенденції, які необхідно враховувати при побудові багаторічного процесу спортивного вдосконалення.

Посилання

Alieva FE, Vagabzadeh AG, Safarova SP. Characterization of handball players' game roles. Scientific News of Azerbaijan State Sport Science Journal Academy of Physical Education and Sport. 2023;5(2):77-82.

Базильчук ОВ. Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток [автореферат]. Львів: ЛУФК:2004:23.

Борисова О, Шутова С, Нагорна В, Шльонська О. Сучасні підходи удосконалення змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх. Теорія та методика фізичного виховання. 2020;2:15-22.

Вознюк Т, Драчук А. Контроль змагальної діяльності в баскетболі за часовими інтервалами. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016;1:267-271.

Вознюк ТВ. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання. 2017:248.

Воронова ВІ, Шинкарук ОА, Борисова ОВ, Костюкевич ВМ. Особливості прояву особистісних якостей спортсменів різної статі у футболі. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. 2019;3:78-89.

Кокарева СМ, Дорошенко ЕЮ, Кокарев БВ, Данильченко СІ. Моніторинг спеціальної працездатності, фізичної та функціональної підготовленості футболістів 19-21 років. Sciences of Europe. 2021;65:19-23.

Костюкевич ВМ. Структура техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих футболістів різних ігрових амплуа. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2009;9:67-70.

Лисенчук ГА, Соломонко ВВ, Соломонко ОВ. Футбол. К.: Олімпійська література, 2007:288.

Лизогуб В, Нечипоренко Л, Пустовалов В, та ін. Нейродинамічні властивості гравців-захисників різних видів спорту. Спортивний вісник Придніпров’я. 2023;2:121–128.

Ляхова ТП. Змагальна діяльність найсильніших гравців першого темпу з волейболу у світовій першості. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти. 2023: 80-83.

Мельник В, Кудріна Н, Ківерник О, Штефан Т. Особливості змагальної діяльності гандбольних команд високої кваліфікації в умовах чисельної нерівності. Фізичне виховання, спорт і здоровʼя людини. 2020;17:47-50.

Соловей ОМ, Петрушин ДВ, Пожидаєв МЮ, та ін. Особливості реалізації кидків гандболістками у змагальній діяльності команд-призерів на олімпійському турнірі з гандболу в Токіо. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2022;10:140-147.

Хлус Н, Цись Д. Морфофункціональні показники та рівень фізичної підготовленості кваліфікованих футболісток. Спортивні ігри. 2023.;3(21):71-79.

Швай О, Цюпак Ю. Особливості фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа. Фізична активність і якість життя людини. 2020:73.

Beauchamp MR, Bray SR, Eys MA, Carron AV. Role ambiguity, role efficacy, and role performance: Multidimensional and mediational relationships within interdependent sport teams. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 2002;6:229-242.

Bhadu, AP, Singh P. Comparison of Speed in Basketball players according to their playing position. International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education. 2017;2(3):52-53.

Brey SR, Balaguer I, Duda JL. The relationship of task self-efficacy and role efficacy beliefs to role performance in Spanish youth soccer. Journal of Sports Sciences. 2004;22:429-437.

Caldeira N, LopesRJ, Fernandes D, Araujo D. From Optical Tracking to Tactical Performance via Voronoi Diagrams: Team Formation and Players’ Roles Constrain Interpersonal Linkages in High-Level Football. Sensors. 2023;23(1):273.

Carron, AV, Martin LJ, Loughead TM. Teamwork and performance. 2012.

Chen R, Zhang M, Xu Х. Modeling the influence of basketball players’ offense roles on team performance. Front. Psychol. 2023;14.

Christie AM, Barling J. Beyond status: Relating status inequality to performance and health in teams. Journal of Applied Psychology. 2010;95:920-934.

DeChurch LA, Mesmer-Magnus JR. The cognitive underpinnings of effective teamwork: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology. 2010;95(1):32-53.

Dežman B. Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. (Skripta). Ljubljana: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. 1998. (In Slovenian).

Docherty D, Wenger HA, Neary P. Time – motion analysis related to the physiological demands of rugby. Journal of Human Movement Studies. 1988;14:269-277.

Damien A Kelly J, Stephen J. Professional Rugby League Positional Match-Play Analysis Through the Use of Global Positioning System. Journal of Strength and Conditioning Research, 2014;28(1):187-193.

Erol AE, Karahançer SÇ, Özden S, Koç H. The Comparison of Selected Physical and Physiological Parameters of Elite Basketball Players According to their Playing Positions. Pakistan Journal of Medical & Health Science. 2021;15(9):2619-2623.

Eys М, Beauchamp М, Bray S. A review of team roles in sport: In book: Literature reviews in sport psychology. 2006: 227-255.

Gamble P. Periodization of Training for Team Sports Athletes. Strength & Conditioning Journal. 2006;28(5):56-66.

Gòmez M-Á, Lorenzo A, Ortega E, et al. Game related statistics discriminating between starters and nonstarters players in women's national basketball association league (WNBA). J Sports Sci Med. 2009:278-283.

Guimarães E, Santos A, Santos E, et al. National players vs. foreign players: what distinguishes their game performances? A study in the portuguese basketball league. Rev Int Cienc Deporte. 2018;14:374-381.

Iermakov S, Yermakova T, Prusik K. Modeling the gameplay actions of elite volleyball players and teams based on statistical match reports. Pedagogy of Health. 2023;2(2):50-64.

Kolias P, Stavropoulos N, Papadopoulou A, Kostakidis T. Evaluating basketball player`s rotation line-ups performance via statistical markov chain modeling. International Journal of Sports Science & Coaching. 2022;17(1):178-188.

Kozina Z, Polishchuk D, Polishchuk S. Integral testing indicators individual features of various playing roles volleyball players at the specialized basic training stage. Health Technologies. 2023;1(2):6-21.

Lefèvre T, Guignard, B, Karcher C, Reche X, et al. A deep dive into the use of local positioning system in professional handball: Automatic detection of players’ orientation, position and game phases to analyse specific physical demands. PLoS ONE. 2023;8.

Mabry EA, Barnes RE. The dynamics of small group communication. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 1980.

Mateus N, Esteves P, Leite N. Clustering performance in the European Basketball according to players’ characteristics and contextual variables. International Journal of Sports Science & Coaching. 2020;15(3).

Milanovic L, Dadic M, Vucetic V, Sentija D. Is there any difference in fitness profiles among the Croatian basketball players? Position specific analysis. Kinesiology. 2019;51 (2):276-284.

Nouraie M, Eslahchi С, Baca А. Intelligent team formation and player selection: a data-driven approach for football coaches. Applied Intelligence. 2023;53(1):1-16.

Nuttouch W, Hemarachatanon P, Huntula S. Analysis of Positional Differences in the Thai National Football Team Players’ Performance Using Global Positioning System Tracking. Physical Education Theory and Methodology. 2023;23(3):373–379.

Oliinyk I, Doroshenko E, Melnyk M, Sushko R, et al. Modern Approaches to Analysis of Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2021;21(3):235-243.

Paulauskas R, Masiulis N, Vaquera A, et al. Basketball game-related statistics that discriminate between European players competing in the NBA and in the Euroleague. J Hum Kinet. 2018;65:225-233.

Prieto J, Gómez MA, Sampaio J. Players' exclusions effects on elite handball teams' scoring performance during close games. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2017:983-996.

Rangel W, Ugrinowitsch C, Lamas L. Basketball players' versatility: Assessing the diversity of tactical roles. International Journal of Sports Science & Coaching. 2019;14(4):552-561.

Rooyen MKV, Lambert MI, Noakes TD. Retrospective analysis of the IRB statistics and video analysis of match play to explain the performance of four teams in the 2003 Rugby World Cup. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2006;1:57-72.

Sampaio J, Ibáñez S, Lorenzo A, et al. Discriminative game-related statistics between basketball starters and nonstarters when related to team quality and game outcome. Percept Mot Skills 2006;103:486-494.

Sampaio J, Ibañez Godoy SJ, et al. Game location influences basketball players performance across playing positions. Int J Sport Psychol. 2008;39:43-50.

Shchepotina N, Kostiukevych V, Asauliuk I, Stasiuk V, et al. Management of Training Process of Team Sports Athletes During the Competition Period on the Basis of Programming (Football-Based). Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2021;21(2):142-151.

Stewart GL, Fulmer IS, Barrick MR. An exploration of member roles as a multilevel linking mechanism for individual traits and team outcomes. Personnel Psychology. 2005.58(2):343–365.

Trapero J, Sosa C, Lorenzo A. Comparison of the Movement Characteristics Based on Position-Specific Between Semi-Elite and Elite Basketball Players. REVISTA De psicologia del deporte. 2019;28:140-145.

Тreadwell PJ. Computer-aided match analysis of selected ball games (soccer and rugby union). Science and football. London: E & FN Spon. 1988:282-287.

Trninić S, Dizdar D. System of the Performance Evaluation Criteria Weighted per рositions in the basketball game. Antropol. 2000;1:217-234.

Trninić S, Papić V, Trninić V, Vukicevic D. Player selection procedures in team sports games. Acta Kinesiologica. 2018;2:24-28.

Vachon A, Berryman N, et al. Effects of tapering on neuromuscular and metabolic fitness in team sports: A systematic review and meta-analysis. Eur J Sport Sci. 2021;21(3):300–311.

Zhang S, Lorenzo A, Gómez M-A, et al. Clustering performances in the NBA according to players' anthropometric attributes and playing experience. J Sports Sci. 2018;36:2511-2520.

Zongpeng Zhai, Yongbo Guo, Shaoliang Zhang, et al. Explaining Positional Differences of Performance Profiles for the Elite Female Basketball Players. Front Psychol. 2020;11: 558-750

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-28

Номер

Розділ

Статті