ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.28

Анотація

Актуальність. Велика соціальна значущість футболу формує передумови сталого розвитку в усіх напрямах вдосконалення виду спорту. Передусім мова йде про вдосконалення тренувального процесу на основі раціонального управління тренувальними і змагальними навантаженнями. Проблема полягає в тому, що збільшення об’єму і інтенсивності тренувальних навантажень досягли своєї межі і не є фактором спортивного вдосконалення. Згідно методології спортивної підготовки в останні два-три десятиліття головним чинником вдосконалення спеціальної підготовленості спортсменів в багатьох видах спорту є збільшення спеціалізованої спрямованості тренувального процесу, де  цільові настанови тренувального процесу формуються на підставі оптимізації структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності [1]. В футболі головним чинником є функціональне забезпечення техніко–тактичних дій впродовж тривалого ігрового періоду [2].

Мета дослідження сформувати структуру «контроль – моделювання – програмування» та визначити функції програмування в якості складової частини управління фізичною підготовкою футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Матеріали та методи: теоретичні методи дослідження: аналіз науково-практичної та спеціальної літератури, інтернет джерел.

Результати. Фізична підготовка футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки є складна ієрархічно підпорядкована структура, яка складається із модулів і складових модулів. Реалізація фізичної підготовки є алгоритм, певний порядок дій, покрокового вдосконалення структурних компонентів модулів: модуль спрямований на формування функціональних резервів  – модуль спрямований на розвиток рухових якостей (фізичних кондицій) – модуль спрямований на підвищення ефективності  техніко-тактичних дій.

Складові модулів: Модуль 1 – формування функціональних резервів футболістів: вдосконалення нейродинамічних функцій, оптимізація реактивних властивостей кардіореспіраторної системи і опорно рухового апарату, розвиток потужності і ємності енергозабезпечення, кінетики кардіореспіраторної системи. Модуль 2 – розвиток рухових якостей (фізичних кондицій) з урахуванням вимог функціонального забезпечення спеціальної працездатності: витривалості при роботі аеробного і анаеробного характеру, швидкісних можливостей футболістів. Модуль 3 – вдосконалення техніко-тактичних дій з урахуванням інтенсивності і фізіологічного напруження змагальних навантажень: моделювання ігрових варіацій, технічне забезпечення, тактична підготовка.

Висновки. Інструментом реалізації окремих модулів і цілісної структури фізичної підготовки є пов’язані компоненти управління контроль – моделювання – програмування, які визначають якісну оцінку етапу тренувального і вибір певного кроку її вдосконалення. Провідним чинником, який визначає ефективність реалізації структури є програмування визначене в якості структурного елемента управління тренувальним процесом, яка визначає алгоритм і його модифікації відповідно результатам контролю і заданим модельним характеристикам підготовленості.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті