СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ВЕСЛУВАННІ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.27

Анотація

Актуальність. Дані класичної та сучасної науково-методичної літератури свідчать, що формування структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів є багаторічний процес, який враховує фактори фізичного розвитку та закономірності становлення спортивної майстерності в конкретному вигляді спорту [6, 7].  Одночасно, склалося чітке розуміння того, що розвиток функціональних можливостей спортсменів, як і формування структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності на етапах спортивного вдосконалення вимагає урахування специфіки виду спорту, виду спорту, спеціалізації, кваліфікації, статі, віку спортсменів [2]. Це впливає на структуру спеціальної функціональної підготовленості спортсменів і, як наслідок, вимагає застосування адекватних засобів та методів контролю, відбору і орієнтації, моделювання підготовки та підготовленості спортсменів.

Мета дослідження обґрунтувати орієнтацію підготовки спортсменів у веслуванні на байдарках і каное з урахуванням комплексного прояву рухових якостей та енергозабезпечення.

Матеріал і методи. Юні кваліфіковані спортсмени Китаю, дівчата і юнаки, які спеціалізуються у байдарці та каное - 100 спортсменів, призери регіональних регат та чемпіонатів. Аналіз спеціальної літератури. Вимірювання газообміну з використанням ергоспірометричного комплексу «Oxycon mobile». Біохімічні вимірювання "Biosen S. line lab+". Тестування фізичної працездатності з використанням ергометра «Dansprint» та тестування за умов тренувального заняття. Методи статистичного аналізу.

Результати. Загально відомі показники фізичної підготовленості веслярів мають широкий діапазон індивідуальних відмінностей. Про це свідчать середні дані та розбіжності кількості веслярів, які мали п’ять балів – 14,3±6,1; три бали – 37,8±13,5; один бал – 47,9±14,6 за показниками загальної фізичної підготовки.

Визначені пріоритетні фізичні якості, які впливають на загальний рівень фізичної підготовленості – координація, гнучкість та збалансованість, рухливість суглобів і м'язів; гнучкість; баланс. Всі спортсмени, які мали найвищі і середні бали з функціональної підготовленості мали високі показники координації, гнучкості, рухливості суглобів і м'язів; балансу. Показано, що високий рівень розвиненості наведених фізичних якостей формує передумови реалізації функціональних резервів організму визначених за показниками аеробної потужності, гліколітичної ємності, реактивності реакції легеневої вентиляції на збільшення  фізіологічного напруження навантаження.

Висновки. Визначені в дослідженні пріоритетні характеристики фізичної підготовленості впливають на нейродинамічні функції, реактивні властивості кардіореспіраторної системи, реакцію опорно-рухового апарату. Вони сприяють адаптаційним процесам в умовах напруженої тренувальної змагальної діяльності юних веслярів.

Наведені результати теоретичного аналізу і експериментального дослідження створили передумови для вдосконалення цільової спрямованості тренувального процесу юних веслярів, визначили певний алгоритм дій, який дозволяє реалізувати функції відбору і спортивної орієнтації в якості компонента управління тренувального процесу. Це формує певні перспективи дослідження в цьому напряму.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті