ЯКІСТЬ ЖИТТЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ. ПЕРЕВІРКА АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ КОРОТКОГО ОПИТУВАЛЬНИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ (WHOQOL-BREFukr) СЕРЕД СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.24

Анотація

Актуальність. Вивчаючи якість життя, відомі вчені в галузі Somatic Movement Education (соматичної рухової освіти) в основному використовують Короткий опитувальник якості життя (WHOQOL-BREF) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Огляд доступних інтернет-джерел показує, що таке дослідження в Україні відбувається вперше.

Мета дослідження — перевірити надійність української версії Короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) у молодих людей та порівняти з іншими дослідженнями щодо його валідності.

Матеріал та методи. Досліджено 391 молоду людину за їх згоди, які були студентами першого курсу гуманітарного університету. Вік обстежених 17–18 років, жінок було 80,3%,  чоловіків – 19,7%. Опитування проведено з використання української версії Короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr), переклад і попередні дослідження його адекватності україномовному середовищу власні. Для статистичної обробки даних використовувалось програмне забезпечення IBM SPSS Statistics.

Результати. Досліджено зв'язки елементів кореляційної матриці, які мають високу статистичну значущість (визначник/детермінант матриці = 4,069E-5). Додаткові тести вказують на достатню адекватність (тест Кайзера-Майєра-Олкіна = 0,920) і високу сферичність (критерій Барлетта = 3846,6, p<0,001) вибірки. Альфа Кронбаха, який є коефіцієнтом надійності та мірою внутрішньої узгодженості пунктів, для шкали «психічне здоров'я» є добрим і становить 0,82, для шкал «фізичне здоров'я» та «довкілля» – є прийнятним і становіть відповідно 079 і 0,77, а для шкали «соціальні відносини» є сумнівним – 0,65.

Висновки. Встановлені значення критеріїв надійності та структурної валідності української версії Короткого опитувальника якості життя (WHOQOL-BREFukr) вказують на його добрі психометричні властивості для випадку дослідження молодих людей. Україномовну версію опитувальника WHOQOL-BREFukr можна рекомендувати до застосування в україномовному соціальному середовищі для вивчення якості життя молодих людей.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті