КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI) ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІТНЕС-ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.23

Анотація

Актуальність. В статті розглянуто сучасні підходи до оцінки ефективності роботи співробітників фітнес-клубів на основі використання ключових показників ефективності (KPI) та проаналізовано операційні і стратегічні KPI. Визначено переваги та недоліки використання ключових показників ефективності (KPI) для оцінки роботи персоналу фітнес-клубів.

Метою роботи є визначення ключових показників ефективності (KPI) персоналу фітнес-клубу та шляхів їх застосування у фітнес-галузі України.

Матеріал і методи дослідження: аналіз; синтез; порівняння.

Результати. В ході дослідження показано особливості застосування ключових показників діяльності (KPI)у фітнес-клубах України. Пріоритетність показників потрібно визначати з урахуванням їх важливості та необхідності, тобто визначити ті показники, виконання яких сприяє досягненню мети. Наведено приклади KPI, які можуть забезпечити ефективність діяльності персонального фітнес тренера та відділу продажів компанії. Впровадження та ефективне використання ключових показників дозволить фітнес-клубам не лише досягти поставленої мети, а й виявити низку проблем, які «гальмують» її досягнення. Показано, що для створення ефективної системи ключових показників фітнес-клубу необхідні як професійні навички (знання предметної галузі, досвід роботи, кваліфікація), так і грамотна інтуїція, творчий підхід.

Перевагами застосування KPI для співробітників фітнес-клубів є розуміння цілі своєї праці, усвідомлення особистої вигоди у разі успіху; здійснення аналізу діяльності підлеглих, виявлення проблемних ділянок, оцінка якості роботи персоналу та керівників; своєчасне коригування планів та цілей фітнес-клубу; зворотний зв'язок між співробітниками та керівництвом. Основними недоліками при цьому виступають некоректне трактування показників оцінки ефективності; надмірна кількість критеріїв; необхідність глобального перенавчання персоналу, плинність кадрів.
Висновок. Майбутній розвиток та застосування KPI у фітнес-клубах значною мірою залежать від ринкової кон'юнктури українського фітнес-ринку та прагнення інтегруватися у міжнародний ринок, а також від стрімкості розвитку менеджменту та ефективності управлінського аналізу у вітчизняних фітнес-клубах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті