ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.17

Анотація

Актуальність. В останні десятиліття спостерігається сплеск досліджень про духовність та здоров'я людини. Вивчення духовності та її зв’язку зі здоров’ям можливе шляхом оцінки рівня внутрішнього розвитку (зрілості) людини як особистості.

Мета – визначити рівень особистісної зрілості хворих і здорових людей  та встановити його зв’язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи.

Матеріал і методи. 560 осіб, чоловіки ⸻ 301 (53.75%), жінки ⸻ 269 (46.25%). Середній вік обстежених ⸻ 35.00±17.75 (95% довірливий інтервал: 33.52–36.47) років. Пацієнтів, які страждали хронічними захворюваннями, було 337 (60.18%), здорових осіб (студентів університету) ⸻ 223 (39.82%) особи. Вимірювали зріст, масу тіла, частоту серцевих скорочень, частоту дихання, артеріальний тиск, життєву ємність легень, м’язову силу кисті. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи оцінювали за інтегральними показниками: адаптаційний потенціал системи кровообігу за А.П. Берсеневою, рівень фізичного стану за О.А. Пироговою, життєвий індекс, індекс Скібінські, індекс Кердо, індекс сили кисті. Для встановлення рівнів особистісної зрілості проведено опитування за Хосе Стивенсом (Jose Stevens). Застосовуючи запропоновані автором рівні зрілості («немовля», «малюк», «підліток», «юнак» і «дорослий»), були сформовані низький, середньонизький, середньовисокий, високий, недиференційований та комбіновані рівні особистісної зрілості, які вважалися ступенями духовного розвитку людини.

Результати. У 53.39% (299/560) обстежених осіб виявлені високі, а у 35.54% (199/560) ⸻ низькі, включаючи недиференційований, рівні особистісної зрілості. Встановлено переважання високого рівня особистісної зрілості за умови

задовільного адаптаційного потенціалу системи кровообігу за А.П. Берсеневою, високого рівня фізичного стану за О.А. Пироговою, повної відповідності функції дихання щодо маси тіла за життєвим індексом, більш високого рівня спряженості роботи органів дихання та кровообігу за індексом Скібінські, великої відносної сили кисті та нормального стану вегетативного тонусу за індексом Кердо.

Висновки. Між особистісною / духовною зрілістю людини і  функціональним станом кардіо-респіраторної системи існує істотний зв’язок. Особам з високими рівнями особистісної / духовної зрілості притаманний кращий функціональний стан кардіо-респіраторної системи, ніж особам з її низьким і недиференційованим рівнями.

Ключові слова: особистість, зрілість, духовність, здоров’я, кардіо-респіраторна система, функціональний стан.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-11

Номер

Розділ

Статті