СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.16

Анотація

Актуальність. Сьогодні існує виражене протиріччя між науково-методичними даними та сучасними підходами щодо реалізації підготовки юних футболістів, що актуалізує потребу проведення досліджень для пошуку сучасних раціональних підходів до побудови різних її сторін, зокрема тактичної.

Мета – виявити акценти у тактичній підготовці футболістів на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення.

Матеріал і методи. Проведено опитування (анкетування) тренерів з футболу, які працюють в державних та приватних футбольних школах Львова. До опитування було залучено 50 тренерів, котрі мають різний вік, стаж тренерської роботи, кваліфікацію та працюють з різними віковими групами футболістів. Методи: аналіз та синтез, метод опитування (анкетування).

Результати. Виявлено розбіжності у думках респондентів щодо важливості тактичної підготовки на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення у футболі. Водночас більшість схильні вважати її важливою складовою тренувального процесу уже починаючи з етапу попередньої базової підготовки. З’ясовано що у тактичній підготовці юних футболістів пріоритетним є застосування різноманітних інтерактивних завдань, засобів, методів та форм. Важливим також є різносторонній контроль рівня тактичної підготовленості вже на етапі попередньої базової підготовки, що проводиться у відносно спрощених умовах.

Висновки. Щоб ефективно впливати на тактичну підготовленість футболіста починаючи з ранніх років та не допустити форсування підготовки, було визначено відповідні акценти у реалізації даного процесу: оптимальний вік для початку цілеспрямованої роботи над тактичною підготовленістю футболістів (11-12 років); необхідність проведення контролю рівня тактичної підготовленості та віку у якому слід розпочинати його реалізацію на ранніх етапах багаторічного спортивного удосконалення; компоненти тактичної підготовленості, які потрібно акцентовано розвивати на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення юних футболістів (тактичні знання, мислення, уміння, навички); ефективні форми проведення занять із тактичної підготовки та контролю рівня тактичної підготовленості на ранніх етапах багаторічного спортивного вдосконалення; перелік ефективних методів та засобів тактичної підготовки юних футболістів; необхідність застосування інтерактивних завдань у роботі з юними футболістами під час реалізації тактичної підготовки тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-11

Номер

Розділ

Статті