Редакційна політика

Галузь та проблематика

Електронний науковий  журнал для висвітлення досягнень з різних напрямків у спорті, фізичному вихованні, спортивній медицині, фізичній терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях, в рішенні різних питань, що стосуються здоров'я людей та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.

Призначений для науковців, лікарів, тренерів, спортсменів; науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів медичної та спортивної спрямованості.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ:

 • Олімпійська освіта в Україні та за кордоном.
 • Спортивна підготовка.
 • Психологія спорту.
 • Особливості фізичного виховання в Україні та закордоном.
 • Інформаційні технології у спорті та фізичному вихованні.
 • Сучасні рекреаційно-оздоровчі технології.
 • Біомеханіка спорту.
 • Здоров’я людини: оцінка, збереження, відновлення.
 • Сучасні проблеми фізичної терапії, ерготерапії.
 • Спортивне харчування, його специфіка.
 • Нові напрямки і технології у спортивній медицині та фізичній реабілітації.
 • Анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій.
 • Наукова інформація.

Статті в журналі друкуються українською, російською або англійською мовою.

Всі статті журналу перекладаються на англійську мову для розміщення на сайті англомовної  версії журналу «SPORT SCIENCE AND HUMAN HEALTH»

 

Політика розділів

ЗМІСТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 1. Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Редакція журналу використовує подвійне сліпе рецензування.
 2. Форми рецензування статей: внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії); зовнішня (направлення на рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі).
 3. Редакційна колегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
 4. Редакційна колегія протягом одного місяця повідомляє авторів про отримання статті.
 5. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакційною колегією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.
 6. У разі відхилення статті від публікації редакція направляє автору мотивовану відмову.
 7. Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.
 8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.
 9. Після прийняття редакційною колегією рішення про допущення статті до публікації редакція інформує про це автора і вказує терміни публікації. Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу «Спортивна наука та здоров’я людини».

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ ЖУРНАЛУ «СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 1. Статті розглядаються редакційною колегією протягом місяця.
 2. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.
 3. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, за необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.
 4. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 5. Через місяць після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування та про план публікації статті.
 6. Листування з авторами – виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору після рецензування її членами редколегії

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Всі статті доступні для читання, завантаження і друку по ліцензії Creative Commons Attribution License.